Svenska kyrkans församlingar

Från Rilpedia

Version från den 19 februari 2009 kl. 15.14 av Tomas e (Diskussion)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Församlingen är den minsta administrativa enheten i Svenska kyrkan.

Församlingen leds alltid av en kyrkoherde (som kan vara det i fler än en församling). Övriga anställda kan vara en eller flera av följande:

I församlingen kan även andra präster än komministrar tjänstgöra, till exempel pastorsadjunkter och kontraktsadjunkter. Dessa är då anställda av stiftet och inte församlingen eller samfälligheten.

En församling inom Svenska kyrkan kallades fram till relationsändringen år 2000 även för "kyrklig kommun" (som motsats till den borgerliga kommunen).

Svenska kyrkans församlingsindelning omfattar hela landet. De absolut flesta av kyrkans församlingar är territoriella församlingar (se ovan). Utöver dessa finns s.k. icke-territoriella församlingar, vilka för närvarande (2006) är fem till antalet. Svenska kyrkan har också utlandsförsamlingar. Medlem i en utlandsförsamling är den medlem i Svenska kyrkan som är boende i utlandet och som har betalat medlemsavgift till församlingen. Tidigare fanns ett relativt stort antal församlingar kopplade till ett militärt förband eller en garnison, s.k. militärförsamlingar eller garnisonsförsamlingar. Den enda kvarvarande militärförsamlingen är Karlskrona Amiralitetsförsamling.

Kyrkofullmäktige

Församlingen styrs av kyrkofullmäktige som väljs i kyrkoval.

Se även

Personliga verktyg
På andra språk