Ladugård

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Svensk ladugård strax utanför Barnarp.

En ladugård är en ekonomibyggnad på en bondgård, där en bonde till exempel kan ha sina djur eller . I Sverige är i välbeställda trakter ladugårdarna röda, traditionellt färgade med Falu rödfärg som konserverar träet. Dörrar och luckor tjärades och blev till att börja med ljusbruna. Under påverkan av väder och vind och efter upprepade intjärningar blev färgen allt mörkare och till slut svart. I fattiga områden, särskilt norrut, då man inte hade råd med rödfärg, lämnades virket obehandlat, och ladugårdar och lador blev med tiden grå.

Hur en ladugård skulle se ut var ofta inte planerat helt ifrån början, utan man byggde ut allt eftersom man behövde mer plats.

En byggnad där bara foder förvaras kallas lada. Används byggnaden enbart för hästar kallas den stall.

Många gamla ladugårdar finns kvar än idag, men somliga hyser ej längre djur, utan har byggts om till förråd, bostäder, kontor eller samlingslokaler.

Ordet ladugård används inte i hela Sverige, utan i vissa delar av landet används istället ordet Stall som benämning på byggnad som man hyser djur i oavsett sort (både grisar, hästar och kor m.m.)

Läckor/kollapser

Ett problem på senare tid är läckande tak på de gamla ladugårdarna, vilket vid eftersatt underhåll får takstolarna att ruttna. Med hjälp av vind och snö kollapsar slutligen taket. Vissa ladugårdar kollapsar bara delvis, och då byggs de upp igen. Den nya delen kanske inte alltid har samma taktyp, och då märks det tydligt att byggnaden varit utsatt för ras.

Personliga verktyg