Stall

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
För andra betydelser, se Stall (olika betydelser).

Inredning i ett modernt stall för ridhästar.
Stallinredning som den kunde se ut på 1700-talet.

Stall, en byggnad i regel avsedd för hästar. Ibland används ordet även om byggnad för andra arter av livdjur. I ett stall finns boxar eller spiltor som hästarna förvaras i. Omgivande rum kan t.ex. vara sadelkammare, där utrustning förvaras, samt foderkammare där hästens foder förvaras.

I delar av sverige har inte alls ordet stall något att göra med just hästar, utan ordet stall är benämningen på ett hus för alla olika sorters djur.

Ordet Stall har ungefär samma ursprung genom de flesta germanska språk och grundar sig på att det normala är att djuren arbetar under dagen men återvänder till stallet för natten. T.ex. engelskans Stable är besläktat med svenskans stabil och har sitt ursprung i dagens svenska uttryck "Stabil plats", och engelska verbet Stall betyder Stanna av på svenska, dvs. syftar på platsen dit man återvänder när arbetet är slut för dagen.

Enligt svensk djurskyddslag är det numera förbjudet att bygga nya spiltor i stall. Man ska istället bygga boxar. Äldre spiltor är än så länge tillåtna att använda. Vid ny- eller ombyggnation ska man bygga så att djuren får största möjliga social kontakt. Tidigare har önskemålet varit det omvända, dvs. varje djur ska alltid kunna få vara ifred från övriga djur.

Innehåll

Rekommendationer för häststall i början på 1900-talet

Ur Nordisk familjebok 1910 [1]

Stallutrymme beräknat för medelstor häst; Spiltans längd 2,8-3 m och bredd 1,8-2,2 m. För större vagnshästar eller för avelshingstar; Längd 3,5-4,5 och bredd 2,0-2,5 m. Gången bakom enkel spiltrad bör vara minst 1,8 m och mellan två rader 2,8 m bred. Boxen bör göras minst 3,5 m i kvadrat, och för flera föl i samma box beräknas 5 kvm per djur. Höjden i stallet bör rättas efter hästarnas antal och beräknas för ett antal intill 12 st till 3 m, för 12-30 st. till 4 m, och för större antal 5 m.

Som allmän regel gäller, att för låga stallar bli osunda och för höga alltför kalla. I medeltal bör ett kubikinnehåll av minst 30 m3 beräknas per häst. Stallet bör vidare vara ljust och väl ventilerat, men dragfritt och tillräckligt varmt. Lämplig temperatur för arbetshästar är 12-15 °C och för ädlare hästar och moderston med föl något varmare, omkring 16-18 °C. Alltför varma stallar gör hästarna ömtåliga och för kalla kan förorsaka en alltför stark foderförbrukning som till stor del går åt enbart för att hästarna ska kunna hålla rätt kroppstemperatur. En kallt stall leder också till att hästarna får en sämre kondition och ådrar sig lätt vissa förkylningssjukdomar, som katarrer i näsan och i andingsorganen. Det finns också risk för utveckling av reumatism.

För att stallarna ska bli tillräckligt ljusa, bör fönsterytan beräknas till 1/15-1/13 av golvytan. Fönstren ska sitta högt upp och öppnas inåt. Helst bör man anbringa fönstren bakom djuren eller åtminstone tillse att ögonen skyddas för direkt infallande solljus. För att ventilationen skall anses tillfredsställande, bör kolsyrehalten i stalluften hållas vid eller under 3 promille. För att uppnå det erfordras en lufttillförsel av omkring 50-70 m3 per djur i timmen.

Källor

Fotnoter

  1. Nordisk familjebok 1910, Stallutrymmet.

Webbkällor

Tryckta källor

Se även


Personliga verktyg