Fastighet

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

En fastighet är ett markområde som är fast egendom med tillhörande fastighetstillbehör (till exempel byggnader, andra anläggningar och växtlighet), som utgör en rättslig enhet.[1] I dagligt tal används ordet fastighet ofta om en byggnad, trots att denna användning inte har stöd i lagen.

Innehåll

Lagstiftningen i Sverige

Förutsättningarna för fastigheter regleras i jordabalken.

En förordning utfärdades 13 juni 1908, där det bestämdes att samtliga fastigheter skulle åsättas en fastighetsbeteckning. Fastigheterna registrerades därmed i ett register som döptes till Jordaregistret. En fastighet kunde då till exempel få beteckning: "Kvarntorp 1:1". Om det fanns flera gårdar med samma namn, t.ex. Kyrktorp, benämndes de nu "Kyrktorp 1:1", "Kyrktorp 2:1", etc. Avstyckningar från t.ex. fastigheten "Stenvreten 1:1" benämndes "Stenvreten 1:2", "Stenvreten 1:3", etc. Därmed kan man lätt ana fastigheters ursprung.
I städer användes dock ett annat system (t.ex. stg (stadsäga) 15+18, eller Haren 5).
Under 1970-talet genomfördes en reform som resulterade i att samtliga fastigheter fick kommun och traktnamn, samt block och enhetsnummer (utom vissa kvartersfastigheter inom tätort). Varje fastighetsbeteckning är unik inom kommunen, t.ex. Backa 2:14, eller Svarven 1 (kvartersfastighet). Ändringar av en fastighets gränser och liknande förrättningar utförs av lantmäterimyndigheterna.

En traditionell fastighet saknar fastlagd avgränsning i vertikalled. Sedan 2004 kan dock fastigheter bildas även av tredimensionellt avgränsade utrymmen, exempelvis ett våningsplan i en byggnad eller ett bergrum. Fr o m den 1 maj 2009 kan även enskilda lägenheter i flerbostadshus bilda egna fastigheter, så kallade ägarlägenheter.

I Jordabalken definieras fastighet i första paragrafen (portalparagrafen): Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter. En fastighet avgränsas antingen horisontellt eller både horisontellt och vertikalt.

Lagstiftningen i Finland

Varje fastighet har en fastighetsbeteckning. Ändringar av en fastighets gränser och liknande förrättningar utförs av lantmäteribyråerna.

Se även

Externa länkar

Källor

  1. ”Jordabalk (1970:994) (JB)”. Lagen.nu. https://lagen.nu/1970:994. Läst 11 maj 2009. 


Personliga verktyg