William Seymour

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
William Seymour

William Joseph Seymour (2 maj 1870- 28 september 1922) var en amerikansk predikant och en av pionjärerna inom den moderna pingströrelsen

Han föddes i Centerville, Louisiana, som son till de tidigare slavarna Simon och Phillis Seymour, som var baptister. Vid 13 års ålder blev Seymour frälst i en metodistförsamling.

1901 flyttade han till Cincinnati och började i en bibelskola. Under sin vistelse där drabbades han av smittkoppor vilket ledde till att han miste synen på det ena ögat. I Cincinnati kom William Seymour i kontakt med "God’s Revivalist movement" och "Evening Light Saints" inom helgelserörelsen. Dessa kristna, som var övertygade om att de levde i tidsålderns avslutning då Andens utgjutande förebådade församlingens uppryckande, gjorde ett djupt intryck på den unge Seymour.[1]


Innehåll

Bethel Bible College

1904 flyttade han igen, denna gång till Houston i Texas, där han 1905 gick en tioveckors kurs på Bethel Bible College, ledd av Charles Fox Parham. Där utvecklade Seymour en tro på tungotal som en bekräftelse på andedopet, som han bar med sig då han i februari 1906, med rekommendationsbrev och ekonomiskt stöd från Parham reste till Los Angeles där han av pastor Julia Hutchins inbjudits att predika i hennes lilla nybildade församling.

Los Angeles

Han höll sin första predikan där den 24 februari men hans pingstförkunnelse mötte motstånd såväl hos den lokala äldstekåren som inom samfundsledningen för Holiness Church Association of Southern California, som församlingen tillhörde. Redan nästa söndag, den 4 mars fann Seymour kyrkan låst när han kom dit för att predika.

En av församlingsmedlemmarna, Edward S Lee öppnade då sitt hem för Seymour som började att hålla bibelstudier och bönemöten där.

Bonnie Brae Street

Efter en kort tid flyttade Seymour sin verksamhet till Richard och Ruth Asberrys hem, på 214 North Bonnie Brae Street i centrala Los Angeles. Den 9 april 1906, efter tre dagars fasta blev Edward S Lee andedöpt och började tala i tungor. Människor strömmade till mötena och Asberrys hem blev snart för litet. Många fick göra samma erfarenhet som Lee, bl a Seymour själv (den 12 april).

Azusa Street

Den 13 april flyttade man mötena till en nedlagd metodistkyrka, byggd 1888. Kyrkan var 13 gånger 20 meter stor och belägen på 312 Azusa Street.

Den församling som stod bakom mötena där kallades inledningsvis för the Divine Apostolic Faith Movement [2] men kom snart att byta namn till Apostolic Faith Mission (AFM), ett namn som kom att ges till andra församlingar som följde på Seymours och Parhams förkunnelse.

Väckelsen bröt fram med väldig kraft och människor med olika hudfärg strömmade till från olika delar av landet och världen, och från olika trossamfund, för att uppleva andens dop på "övre salen" i kyrkolokalen. Väckelsen pågick i tre och ett halvt år med möten sju gånger i veckan, tre gånger dagligen och nästan dygnet runt.

Innan 1906 års utgång hade de flesta av ledarna inom AFM på Azusa Street lämnat församlingen för att bilda egna församlingar (som 51st Street Apostolic Faith Mission, Spanska AFM och Italienska pingstmissionen) riktade till specifika etniska grupper. Andra församlings-bildningar uppstod kring predikanter med stark karisma. De flesta nya pingstförsamlingarna bildades bland fattiga, invandrare och socialt utslagna. [3]

1908 gifte Seymour sig med Jennie Evans Moore som, när anden föll, inte bara plötsligt kunde spela piano utan också sjunga på både franska, spanska, latin, grekiska, hebreiska och hindi.

Splittring

Efter de första tre åren uppstod ledarskapsmässiga och teologiska strider inom församlingen, nya församlingar bildades och därigenom kom rörelsen också att spridas vida omkring.

1915 bröt sig t ex biskop F W Williams ur AFM och bildade sitt eget AFM Church of God.

Men Seymour fortsatte att tjäna sin lokala församling som pastor fram till sin död, i en hjärtattack 1922, då han var 52 år gammal.

Seymour var enligt vissa forskare den mest inflytelserike afro-amerikanske religiöse ledaren någonsin. Den rörelse han var med om att starta har över en halv miljard efterföljare världen över idag.

Länk

Personliga verktyg