Violakonsert

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Violakonsert är en förkortning för "Konsert för viola och orkester". En sådan är ett oftast relativt omfångsrikt verk för virtuos violasolist och symfoniorkester. Flera berömda tonsättare har skrivit verk i genren. De mest kända violakonserterna är komponerade av Bartók, Gubaidulina, Hindemith, Penderecki, Schnittke och Walton.

Svenska tonsättare som komponerat violakonerter är bl.a. John Fernström, Erland von Koch, Gösta Nystroem och Hilding Rosenberg.

Violakonsertens form kan variera beroende på i vilken epok och stil den är komponerad. Före 1900-talet var violakonserter ovanliga, framförallt beroende på den låga tekniska nivån på dåtidens violaster. Bland de tidiga violakonserterna finns dock verk av bl.a. Hoffmeister, Stamitz, Telemann samt Vanhal. Under 1900-talet har emellertid antalet tonsättare som komponerar violakonserter ökat kraftigt. Ibland kan man med Violakonsert även avse en komposition för violasolist och orkester där violasolisten har en utpräglad solistroll även om kompositionen bär ett annat namn. T.ex. kan Berlioz Symfoni Harold i Italien av somliga benämnas som en violakonsert medan andra menar att den inte är det. Violasolisten i en Violakonsert behöver nödvändigtvis inte ackompanjeras av en symfoniorkester, utan i vissa fall kan t.ex. en stråkorkester eller blåsorkester kontrastera solisten även om detta vanligen preciseras i verkets titel.

Personliga verktyg
På andra språk