Veberöds församling

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Veberöds församling
Län Skåne län
Kommun Lunds kommun
Stift Lunds stift
Kontrakt Torna kontrakt
Folkmängd 5 142
Församlingskod 128121
Pastoratskod 070109
Källa: SCB. Folkmängd för år 2004.

Veberöds församling är en församling i Lunds kommun, Skåne län, Götaland. Församlingen ingår i Lunds stift och Torna kontrakt.

Veberöd utgör numera ett eget pastorat sedan pastoratets andra församlingar, Vombs församling och Silvåkra församling, upphörde 2002 och numera ingår i Veberöd.

Innehåll

Kyrkor

Orter

  • Veberöd är församlingens största ort med två mindre varuhus och tre bensinstationer (varav en är obemannad). Den vanligaste syselsättningen är pizzerior och hårvård.
  • Vomb är en mindre by med trädgårdar och tomter längs bygatan med kyrkan mitt i byn. Affärer saknas.
  • Silvåkra är en mindre by med tomter längs bygatan med kyrka. Affärer saknas.

Landskapet

I söder sträcker sig den delvis skogbevuxna Romeleåsen med högsta punkten Romeleklint på 175 m över havet. Den liger dock inte inom församlingens gränser. Största vattendrag är den del av Vombsjön som tillhör Lunds kommun. Största flödena är Klingavälsån som rinner ut i Kävlingeån i norr.

Djur och natur

Det finns ett rikt djurliv. Bland däggdjuren kan nämnas rådjur, grävling, igelkott, hare och vildsvin. Fågellivet är det främst Vombs ängar som bjuder på. Det rika fågellivet här domineras av vadarfåglar. Här finns allt från ormvråk till sädesärla. På vårarna kan storken besöka ängarna. Storkarna har sina hägn inte långt från Veberöd. Inne i byn finns rikligt med koltrast, skata och andra kråkfåglar. Bland småfåglarna finns alla slag. Här förekommer domherre, talgoxe, bofink och stare. Lägre djur arter som sniglar och groddjur förekommer i vattendragen.

I norr breder unika våtmarker ut sig. Vid extrema tillfällen kan Vombsjön växa sig nära på dubbelt så stor som normalt på vårarna. Veberöd ligger på gränsen mellan tre typer av marktyper. I söder är det rullstensås, i byns västra delar ligger leran grunt och längre söder och öster ut är det sandjord som dominerar.

Externa länkar


Personliga verktyg