Uggleviken

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Uggleviken är ett kärrNorra Djurgården i Stockholm.

Erland Ströms karta från 1696

Uggleviken var tidigare en del av samma östersjövik som Husarviken, Lillsjön, Laduviken och Storängsbottnen. Genom landhöjningen har kontakten med havet gått förlorad. Idag saknar Uggleviken fri vattenyta och är ett igenväxande alkärr. Det finns inga större naturliga tillopp. En del av tillrinningen kommer från bebyggelsen norr om Valhallavägen. Utflödet går under Husarbron till Husarviken. Hela området är ca 1000 meter långt och ca 250 meter brett. Vid Ugglevikens södra sida finns ridvägar och järnvägsspår, på norrsidan sträcker sig den hårt trafikerade Björnnäsvägen.

Uggleviken är på grund av sin storlek och relativa orördhet Stockholms förnämsta fuktlövskog och har i Natur i Stockholm klassats som ett område av mycket stort naturvärde. Botaniskt är området ett av de intressantaste i Stockholm med sällsynta arter som trindstarr, gullpudra, pilört och kärrbräken. Fågellivet är rikt med bl.a. näktergal, svarthätta, järnsparv och ibland gärdsmyg.

Innehåll

Se även

Bilder

Några höstbilder tagna av Holger Ellgaard i november 2007

Alkärret i Uggleviken
Alkärret i Uggleviken
Alkärret i Uggleviken
Alkärret i Uggleviken

Externa länkar

Källa

Personliga verktyg
På andra språk