Turism

Från Rilpedia

(Omdirigerad från Turist)
Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Fotograferande turist vid India Gate i New Delhi

Turism är den sammanfattande benämning för den verksamhet som omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin folkbokföringsadress med omnejd, inkluderande övernattning. Turism innefattar människors aktiviteter då de reser till platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år, för fritidsaktiviteter, affärer eller andra åtaganden. I en snävare definition räknar man bort affärsresorna, som har andra krav, och räknar endast resor på fritiden. I en ännu snävare definition räknar man bort besök hos vänner och släktingar eftersom dessa resenärer inte brukar efterfråga mycket på plats.

Enligt Världsturismorganisationen (World Tourism Organisation, UNWTO) är en turist:

Cquote1.png [...] en person som för nöjes skull är minst tio mil från sin folkbokföringsadress under minst 24 timmar, enligt den kategorisering som är underlag för beräkningar av turistnäringens statistik.Cquote2.png

Statistiken urskiljer i vissa fall denna kategori, men anses som mer relevant och intressant när den omfattar hela besöksnäringens kundgrupper, vilket då inkluderar dagbesökare och personer på tjänsteresa.

De mest besökta länderna 2001

Begreppet är koncentrerat till det nöjesbetonade fritidsresandet, men omfattar i praktiken allt slags resande som inte är av daglig art som t.ex daglig pendling. Eftersom turistsäsongen är kort och intensiv (åtminstone i Sverige) blir allt fler agerande parter mer en del av besöksnäringen som helhet, och då omfattas allt från dagligvarubutiker och bensinstationer till nöjesparker och skidliftar i begreppet.

Innehåll

Turismens beståndsdelar

Turismen som bransch brukar anses ha fem beståndsdelar där de olika delarna har ett naturligt samband men består av två ganska olika kategorier; försäljning och resandet står för sig och därtill finns de som tillhandahåller "Bo-Äta-Göra", det vill säga boendeanläggningar, matleverantörer och aktivitetsarrangörer.

I kategorin försäljning ingår de parter som erbjuder bokning samt försäljning av resor och hotell. Som regel är det en researrangör, en resebyrå eller det företag som kommer att utföra transporten, exempelvis flygbolaget eller bussbolaget. Många biljetter och hotell bokas idag via Internet.

I kategorin resandet ingår alla de parter som erbjuder nationella och internationella transportmöjligheter för personer, det vill säga med bil, buss, båt, tåg och flyg.

I den stora gruppen av Bo-Äta-Göra ryms en del av orsakerna och förklaringarna till besöks- och turistnäringens problematik och möjligheter. Där finns alla de parter som erbjuder alla slags boendemöjligheter från slott till koja och alla de som erbjuder möjligheter att förse de besökande med mat, såväl serverad som i självhushåll samt allt från hembygdsföreningar med den sommaröppna hembygdsgården till turistattraktioner som Skansen och museer. Det anses vara kategorin "göra" som lockar nöjesturism till en viss plats, medan "bo" och "äta" är något turisterna behöver men inte planerar lika noga. För affärsresenärna är kraven på "bo" och "äta" oftast höga, medan de inte är intresserade av "göra"-utbudet. De som besöker vänner och släktingar köper normalt inte boendetjänster, och är ofta måttligt intresserade av "äta" och "göra"-tjänster, de har detta ordnat.

Därtill finns också växlingskontor och banker som säljer valuta och turistbyråer som erbjuder information om ortens, regionens och hela landets utbud av turistaktiviteter. Detta kan anses vara en sjätte grupp som erbjuder övrig service på plats utan att vara en del av nöjet med resan.

På nationell nivå finns instanser som under 2004 omorganiserats avsevärt för att samordna besöksnäringens aktiviteter, marknadsföring och utbildning.

Turistattraktioner

Det finns många faktorer som lockar människor att resa till främmande platser på fritiden ("göra"-kategorin). Några av dessa är klimat, god köpkraft att utnyttja vid shopping (se dollarturism och valutasvin), sevärdheter och evenemang.

Turism kan kategoriseras efter attraktionernas typ; bland annat finns ekoturism, sakral turism, urban turism,rural turism,kulturturism, gayturism, morbidturism och alkoholturism.

Turism som metafor

Ordet "turism" har kommit att ägnas som metafor för olika typer av frivilliga, planerade resor som företas i ett klandervärt syfte, däribland social turism, sexturism, kravallturism och abortturism. Ordet turist används ibland i idrottssammanhang för någon som deltar i en viktig mediabevakad tävling för deltagandets skull, utan att ha chans på en framskjuten placering. En del OS-deltagare har som mål att få delta utan att placeringen där är så viktig.

Se även

Personliga verktyg