Torne lappmark

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Torne lappmark, historisk så kallad lappmark i Lappland, Norrbottens län, kring Torne älvs vattenområde.

Torne Lappmark omfattar ungefär nuvarande Kiruna kommun i nordligaste Lappland på gränsen mot Finland respektive Norge med Treriksröset längst i norr.

Historisk omfattning

Torne Lappmark omfattade på 1500-talet och i början av 1600-talet de historiska lappbyarna Rounala, Suondavara eller Ingrittby, Tingevara och Seggevara. Gert Josting stötte på birkarlar från Torneå vid sin resa genom lappmarkerna 1595, och antagligen var det så att dessa drev handel vid de respektive samebyarnas vinterboplatser. Det finns också uppgifter från 1601 om att samerna i Torne lappmark bruade bevista marknaden i Torne hamn.[1] [2]

År 1606 anlade Karl IX en kyrkplats i Enontekis för lappmarkens alla fyra byar. Detta blev då den enda tillåtna marknadsplatsen och därmed Torne lappmarks centralort.[3]

Under 1700-talets första hälft omfattade lappmarken Karesuando (Enontekis), Jukkasjärvi, Kautokeino, Aviovara, Enare, Utsjoki och Teno by. Efter 1751 kom Kautokeino och Aviovara att tillhöra Norge och efter 1809 gick Enare, Utsjoki samt Teno by till Finland (Ryssland).[4] Därefter har Torne lappmark bara bestått av Karesuando och Jukkasjärvi socknar.

Källa

  1. Holmbäck, Åke: Om lappskattelandsinstitutet och dess historiska utveckling, 1922, sid. 8. 
  2. Bergling, Ragnar: Kyrkstaden i övre Norrland: kyrkliga, merkantila och judiciella funktioner under 1600- och 1700-talen, 1964, sid. 146, 150. 
  3. Thordsson Hjort, Daniel: Handlingar rörande Skandinaviens historia XXXIX, [1606] 1858 "Daniel Thordsson Hjorts berättelse; dat. Hornötorp den 28 April 1606",, sid. 189-207. 
  4. Arell, Nils: Rennomadismen i Torne lappmark: markanvändning under kolonisationsepoken i fr.a. Enontekis socken, Kungl. Skytteanska samfundet, 1977, sid. 30. 

Vidare läsning

  • Johansson, Carl (1901-1983); Om kultplatser och heliga områden i Torne och Lule lappmarker - allmän översikt, Uppsala, 1944, LIBRIS-id 2212843
  • Korpijaakko-Labba, Kaisa; Om samernas rättsliga ställning i Sverige-Finland - en rättshistorisk utredning av markanvändningsförhållanden och -rättigheter i Västerbottens lappmark före mitten av 1700-talet, Juristförbundets förlag, Helsinki, 1994, ISBN 951-640-728-5, LIBRIS-id 8225010
  • Olsson, Uno F. (1906-); Folklore i Torne lappmark, Kiruna, 1983, LIBRIS-id 373692
  • Tornaeus, Johannes (d. 1681); Beskrifning, öfwer Tornå och Kemi lappmarker, Stockholms 1772, LIBRIS-id 2240388
  • Turi, Johan (1854-1936); En bok om samernas liv / Muittalus samid birra, översatt av Sven Karlén och K.B. Wiklund, utgiven 1917, facsimil-utg, 1987, Två förläggare, Umeå, ISBN 91-85920-25-8, serie Norrländska skrifter - 15, LIBRIS-id 8380064 (Johan Turi är en god representant för den nordsamiska befolkningen i Torne lappmark)


Personliga verktyg