Tillsyn

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Tillsyn, en term som är vanligt förekommande i svensk författningstext. Någon sträng definition av vad som avses med tillsyn finns inte. Enligt den statliga Tillsynsutredningen är kärnan i all tillsyn "granskning som genomförs med stöd av lag och (vanligen) en möjlighet för tillsynsmyndigheten att besluta om någon form av ingripande".[1]

Exempel

  • "Tillsynen över efterlevnaden av denna lag och av föreskrifter eller villkor som har meddelats med stöd av lagen utövas, såvitt avser frågor om elsäkerhet och driftsäkerheten hos det nationella elsystemet, av den eller de myndigheter som regeringen bestämmer." (12 kap. 1 § första stycket ellagen)
  • "Regeringen meddelar föreskrifter om vilken myndighet som skall vara tillsynsmyndighet. Tillsynsmyndigheten utövar tillsyn över att den som använder ett elektroniskt vägavgiftssystem för att ta ut avgifter följer denna lag och de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen." (6 § lagen 2007:58 om elektroniska vägavgiftssystem)

Källor

  1. SOU 2004:100 s. 50
Personliga verktyg