Subjekt (satsdel)

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Primära satsdelar i
svensk satslösning
Predikat
Subjekt
Objekt
Subjektiv predikativ
Objektiv predikativ
Satsadverbial
TSRO-adverbial
Agentadverbial
Annat man kan
ha nytta av
Satsschema


I svenska språket är subjektet den nominala primära satsdel, som står omedelbart till höger eller vänster om det finita verbet. Ett subjekt kan utgöras av en nominalfras, infinitivfras eller en bisats, i sådana fall utgör hela frasen subjekt.

I språk med subjektstvång (till exempel svenskan) måste en grammatiskt korrekt sats i normalfallet innehålla subjekt och predikat. Andra konstruktioner fungerar också till exempel när verbet är böjt i imperativform: "Ät upp!" eller andra situtationer där det är underförstått vad som är subjekt: "Kommer snart!".

Att eftersöka subjekt

Om det bara står en nominalfras, infinitivfras eller bisats som inte är böjd i objektsform bredvid det finita verbet är den subjekt. I annat fall kan man ersätta olika satsdelar med ett personligt pronomen. Subjektet skall vara i subjektsform (han, hon, de). Ett pronomen som står i objektsform (honom, henne, dem) kan inte utgöra subjekt. En semantisk metod att finna subjektet är att ställa sig frågan: "Vem utför handlingen i det som beskrivs i satsens predikat?" Detta fungerar dock bara för aktiva konstruktioner och testet kan vara vanskligt i vissa sammanhang.

Formellt och egentligt subjekt

När en sats innehåller ett formellt subjekt tar detta det egentliga subjektets plats och det egentliga subjektet hamnar på objektets plats (efter det finita verbet, kan flyttas till fundamentet). Formellt subjekt består av ordet det.

Exempel på sats med formellt subjekt på subjektets position (efter det finita verbet):

Igår gick det inte ett enda tåg.
     FS-   ----[ES]----

Exempel på sats med formellt subjekt i fundamentet:

Det var kallt att gå hem genom snöstormen. 
FS-      -----------[ES]------------

Syntaktiskt beter sig det "egentliga subjektet" som objekt.

Exempel på sats med bara formellt subjekt:

Det regnar!
FS-
Personliga verktyg