Schamanism

Från Rilpedia

(Omdirigerad från Shamanism)
Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Schaman från Amazonas regnskog, juni 2006

Schamanism, shamanism eller chamanism är en samling tekniker (icke att förväxla med sramanism), särskilt vanlig i skriftlösa kulturer, inte minst bland de cirkumpolära religionerna. Utövaren av dessa tekniker kallas för schaman (oftast översatt till drömmare eller drömfarare). Schamanism har påträffats överallt i världen men främst i Eurasien, Nord-, Sydamerika, samt Afrika. Många av dagens större religioner innehåller även fortsättningar på grundläggande schamanistiska idéer. Den här artikeln handlar om nyschamanism, en konfessionell variant av ett föråldrat religionshistoriskt forskningsläge, som aktivt motarbetas av ursprungsbefolkningar, framförallt nordamerikanska sådana. Inte att förväxla med asiatiska ursprungsbefolkningars schamanism, där begreppet schaman faktiskt förekommer utan att västerlänningar inympat det.

Innehåll

Världsbild

Ett axiom för schamanismen är att världen är fylld av osynliga andar, förfäder och krafter vilka kan påverka de levande. Ofta ses den ordinära verkligheten som en illusion - medan andevärlden/drömvärlden är platsen varifrån allting styrs. Man kan likna det vid en dockteater där dockorna (varelser i den vanliga verkligheten) styrs av bakomliggande krafter (andarna/förfäderna i drömvärlden). Den tibetanska schamanismen, "bön", har uppenbarligen haft ett stort inflytande på de yttre formerna i buddhismens tibetanska tradition.

Schamanens verksamhet

Det förekommer att schamanen använder sig av olika (ofta hallucinogena) substanser (enteogener), rytmisk musik, dans och sång för att underlätta övergången till det transtillstånd under vilket resan till ande/drömvärlden företas. Väl framme i andevärlden (som ofta betraktas som tidlös) anser sig schamanen se händelsers/sjukdomars/företeelsers riktiga orsak/grund och kan därigenom påverka den vanliga verklighetens händelseförlopp genom att interagera med de andar/krafter/förfäder som han/hon träffar på i drömvärlden - schamanen agerar med andra ord medlare mellan de olika världarna. Ofta anses även ormar fungera som andarnas färdmedel mellan den fysiska och den andliga verkligheten. Inom vissa schamanistiska traditioner åtföljs eller träffar schamanen på ett kraftdjur under denna resa - vilket blivit en viktig del i den västerländska versionen av schamanism. Dock är den västerländska schamanistiska traditionen en mild version av den egentliga grundreligionen; som på intet sätt är fri från destruktiva inslag (se till exempel de förhäxande schamanerna hos Jivaro-folket). Västerlänningar har med andra ord valt att främst anamma den ljusa sidan av traditionen - till exempel har schamanismen introducerats som psykoterapeutisk metod, samt återupptagits i nyhedendomen

Symbolspråk

En återkommande symbol inom schamaniska kretsar är den globalt förekommande axis mundi-principen, i vilken man föreställer sig ett världsträd som sammanliknar alla världar och omsluter universum (Yggdrasil i nordisk tradition), trädet vaktas oftast av en drake eller en orm. Ofta tros ormen symbolisera det kaotiska och okontrollerbara undermedvetna, men det har även föreslagits att ormens slingrande kring trädet är en symbol för DNA-spiralen. Att ormen/draken ses som en länk/budbärare mellan olika världar är dock allmänt vedertaget (ormar ses som andliga budbärare i många kulturer).

Inledning

Schamanismen är en komplicerad naturreligon. Den går inte att entydigt beskriva eftersom den utövas i många olika kulturer och former. Det som förenar schamanismen utöver hela världen är att man med hjälp av t ex trumma, skallra eller växter kan göra ”resor” till en annan del av vår värld. Åke Hultkranz är en av Sveriges främsta och internationellt mest kända religionshistoriker och framstående expert på nordamerikanska indianer. Hans definition på schamanismen är den mest erkända: en schaman är en offentlig hjälpande som använder sig av hjälpandar för att komma i trans.

Animism

Schamanismen kan i praktiken betraktas som animism. Animism är en religiös uppfattning där man tror att naturen är besjälad, till exempel tror man att det finns en ande i varje sten och växt i naturen. Naturen är levande, den består av gudar och andar, och alla delar av kosmos upplevs som förbundna med varandra. Universum består av ett verkligt nätverk av energier, former och vibrationer. Schamanen anses behövas som förmedlare mellan de olika existensplanen. Schamanen har förmågan att i en extatisk trans färdas bland de olika planen för att hämta speciell kunskap från, men schamanen kan också nå denna information genom att i den extatiska transen kalla efter andarna för att få kunskap. Den senare metoden är vanligare i Sydamerika. Schaman betyder på sibiriska den som ser och den som vet.

Historia

Schamanismen finns utmed hela världen. Den utövas av indianer som västerlänningar. Grottmålningar i den sydfranska grottan Les Trois Freres tyder på att scamanismen har funnits i mer än 15000 år. Troligtvis har schamanismen uppkommit hos tidigare jägar- och samlarfolk för 20-30 000 år sedan. ”Specifika kulturella drag” har senare utvecklats inom schamanismen hos t. ex. nordamerikanska indianer och samer. Schamanismen uppkom i Sibirien. Där har trumman fortfarande en central roll för att komma i trans. Desto längre ifrån Sibirien man kommer ju mindre roll har trumman. Till exempel används trumman inte till annat än dans i de sydamerikanska indianstammarna Mapuche, som lever i centrala och södra Chile samt angränsande delar av Argentina, och Shuar, som lever i Ecuador och Peru, Bolivia och inne i Amazonas). Mapuche- och Shuar-indianerna använder istället vissa växter som hjälpandar för att komma i trans.

För att bli schaman kan man få sin kallelse på olika sätt. Det kan handla om ett arv från förfäderna eller släktband som gör att personen kan komma i en situation där han kan bli invigd av en etablerad schaman, det kan också vara andarna som väljer ut personen. De senare kallas för de ”stora schamanerna”, de som genom spontana drömmar eller visioner blivit kallade att erhålla övernaturlig kraft. De som ärvt sin roll anses vara ”mindre schamaner" och har en lägre status, speciellt bland folken i arktiska Nordamerika och Sibirien .

Schamanens områden

Ursprungligen var schamanismen ett hjälpmedel för att stävja jaktlyckan, för att hitta villebråd. En mer inofficiellt anledning var att hitta bördiga marker då schamaner tidigare var samlare och det var just kvinnorna som samlade medan männen jagade. Till saken hör att det var männen som skrivit ner schamanens historia och de ville troligen framhäva männens betydelse i kulturen. Schamanismen var och är också ett redskap för att vägleda de dödas andar till dödsriket. Om de dödas andar inte kommer till dödsriket blir de kvar på jorden utan att veta att de är döda, så kallade spöken. Men till en schamans yrke hör också helande, de kan liknas vid våra läkare.

Schamanismens utbredning

Schamanismen finns utbredd över hela världen. I Nordamerika, Sydamerika, Arktis, Sibirien och Asien finns den så kallade traditionella schamanismen, i det så kallade schamanistiska bältet. I Afrika och kring Indien finns det besättelse schamanism. Skillnaden mellan de olika typer av schamanism är att man i besättelse schamanism besätter sig i besättelse trans istället för kontrollerad trans som i den ”traditionella” schamanismen. Att schamanismen skiljer sig åt från olika världsdelar beror på att den transformerats på vägen under dess spridning. Att schamanismen är så utbredd över världen beror på folkvandringar.

Schamanismens jämlikhet

Schamanismen är inte könsberotad, genusberoende, kvinna som man kan bli schaman. Dock kan man i shuarsamhället se att kvinnliga schamaner har fått en annan och mindre prestigebetonad roll än förr. Denna förändring inom den traditionella statuspositionen som kvinnliga schamaner hade är ett tecken på kvinnlig underordning, vilket är en process som nyligen har börjat i shuarsamhället . Även om manliga och kvinnliga schamaner kan bli schamaner är det kulturellt förankrat att männen blir schamaner. Under upplärningen av en schaman kan denne inte röra vid till exempel bebisar, eftersom schamanen ännu inte kan kontrollera sin kraft, och varma saker, som stekpannor, under en längre tid. De får inte heller utsättas för solljus, inte kräkas och inte ha sex. Dessutom måste schamaner resa mycket för att kunna nå människor som behöver hjälp. Alla dessa faktorer gör det svårare för kvinnor att bli schamaner eftersom att det är de som tar hand om småbarnen och det är oftast de som har hand om hushållet. Det är alltså flera traditioner i kulturen som motverkar att kvinnor blir schamaner, dock är kvinnor inte sämre schamaner för det.

Schamanismen är en modern naturreligion som är demokratisk. Alla har i ett schamanskt samhälle vetskap om schamanismen, men det finns också expertis, schamanerna. Alla kan också i ett schamanskt samhälle bli schamaner. Schamaner ska själva kunna ifrågasätta vad som är sant. Schamanism utesluter inte någon annnan religion. Man kan fortfarande vara schamanist och till exemepel kristen, som i boken Vinden är min mor. I Vinden är min mor är den nordamerikanska schamanen Bear Hearts båda schamanska föräldrar hängivna kristna. De är också mycket benägna om att föra schamanska traditioner vidare, dels inom den lokala kyrkan och även till sin son. Ekosofen Pia Skoglund menar att schamanismen är ”specifika tekniker för helande och balansering, sprungna ur en animistisk världsbild”.

Idag

Det finns idag förutom indiankulturer och naturfolk många schamanska nätverk i det västerländska samhället. Till exempel finns det svenska internetforumet Trolltrumman (www.trolltrumman.net) och Centrum för schamanskt utforskande (www.shamancentrum.nu). Det finns på Trolltrumman 794 stycken registrerade användare. I Sverige inriktar sig schamanerna mer på helande arbete än till exempelvis på framgång i arbetslivet i skillnad till övriga världen.

Exploatering

Schamanismen har blivit väldigt exploaterad. Det har gått så långt att schamankulturer på Sibirien bytt namn på sin schamanism för att undkomma exploateringen. Bear Heart är en man som har gjort sig både ett stort namn och en stor vinst på sina påstådda kunskaper som medicinman bland Muskogee Creek-indianerna, men där finns det ingen som känner till honom. Carlos Castaneda, som skrivit miljonsäljande böcker om den mexikanska schamanen Don Juan, har anklagats för bedrägeri. Bortsett från dessa tveksamheter finns det mycket inom schamanismen som kan tilltala den moderna människan, till exempel strävan efter att leva i harmoni med naturen och den demokratiska tillvägagångssättet.

Exempel på schamaner

Se även

Externa länkar

  • Trolltrumman - Svenskt forum om schamanism
  • Ratatosk - Stockholmsbaserat nätverk för nordisk schamanism, sejd och runmagi
  • Sjaman.com - Den norsksamiske schamanen Ailo Gaups webbplats
  • Norrshaman - Den svenska schamanpionjären och författaren Jörgen I. Erikssons webbplats
  • Sejdman Kluve - Schamanism med fornnordiska förtecken, sejd och schamantrummor
Personliga verktyg