Sevastopol

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Sevastopol.

Sevastopol (ukrainska och ryska: Севастополь; krimtatariska: Aqyar, äldre Achtijar; historiskt Sebastopol) är en stad på Krimhalvöns sydligaste spets i Svarta havet i södra Ukraina med omkring 379 000 invånare (december 2005).

Sevastopol sett från Svarta havet.

Staden har ett strategiskt läge och en utmärkt naturlig hamn i Severnajabukten. Den var tidigare bas för Sovjetunionens svartahavsflotta och är idag Ukrainas största flottbas, men också ryska svartahavsflottans bas då Ryssland hyr in sig i flottbasen av Ukraina enligt ett avtal som löper till år 2019. Staden är också en viktig turistort. Sevärt i staden är, förutom de många marina museerna, även det stora panoramat (en uppbyggd scen med utrustning och andra museiföremål, som omärkligt i fonden övergår i en panoramamålning), som visar försvaret av bastionen Malakov under krimkriget. Omgivningarna runt staden anses ha en bemärkt natur. Fram till 1996 var Sevastopol stängt för utländska turister. Bland näringar märks, utöver handel, transport och turism, industri samt produktion av livsmedel. Befolkningen är till majoriteten ryskspråkig.

Sevastopol kommuns läge på Krim.

Administrativt tillhör Sevastopol med omgivningar Sevastopol kommun, som är administrativt skild från resten av den autonoma republiken Krim. Kommunen indelas i fyra rajoner. Utöver staden Sevastopol innefattar kommunen tre städer, Balaklava, Inkerman och Katja samt 29 byar.

Etymologi

Sevastopol (äldre stavning: Sebastopol) kommer av grekiskans Σεβαστόπολις (klassisk grekiska: Sebastópolis; nygrekiska Sevastópolis). Namnet är sammansatt av två ord: σεβαστός (sebastós, sevastós), "vördnadsvärd" och πόλις (pólis), "stad". Sebastós var den traditionella grekiska översättningen av latinets Augustus, den titel som bars till den förste kejsaren av det romerska riket och dennes efterföljare. Namnet är dock inte av gammal grekisk härkomst då staden troligen namngavs av tsarinna Katarina II, grundare av den moderna staden.

Den antika grekiska staden som låg på platsen för Sevastopol kallades Chersonesos, "halvö", efter det antika grekiska namnet på Krim, Chersonēsos Taurikē, "Tauriska halvön".

Historia

Sevastopol museum.

På 700-talet f.Kr. upprättade greker från Miletos en handelsplats vid nuvarande Sevastopol. I slutet av 600-talet inflyttade bosättare från Herakleia Pontike och bosättningen blev den viktigaste på Krim. Under romersk och senare bysantinsk överhöghet behöll den sin grekiska prägel, men förstördes efter den mongoliska belägringen och påföljande besittning av staden på 1300-talet.

Tsarryssland erövrade Krim år 1783 grundades staden på nytt och dess berömda citadell upprättades. Staden blev en viktig flottbas och senare en kommersiell hamn. Mellan 1797 och 1826 gick staden under det krimtatariska namnet Achtijar. År 1855 belägrades staden av britterna och fransmännen under Krimkriget; den föll efter elva månader.

Under andra världskriget motstod Sevastopol i 250 dagar mellan 1941 och 1942 axelmakternas belägring. Den återtogs av Röda armén den 9 maj 1944 och fick den sovjetiska titeln "Hjältestad" året därpå.

Under sovjettiden var Sevastopol en stad av stor militär vikt och därför en "stängd stad". Den var formellt direkt underställd myndigheterna på republiknivå, först under Ryska SFSR, och efter 1954, då den tillsammans med hela Krim överfördes till Ukraina, under Ukrainska SSR. År 1957 införlivades staden Balaklava i Sevastopol.

Personliga verktyg