Salénrederierna AB

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Salénrederierna AB, tidigare rederikoncern hemmahörande i Stockholm.

Salénrederierna var under sin storhetstid ett världsledande företag inom sjöfart. Utöver rederiverksamheten var Saléns även under en tid ägare till Götaverken (1971-77), Finnboda Varv (1970-77), Ekensbergs Varv (1942-70) samt verksamt inom skeppsmäkleri mm.

Sven Salén köpte 1915 sitt första fartyg, motorpråmen Robur. Efter några år köpte han även två segelskutor, varefter en flotta av mindre kustfartyg sakta växte fram. 1922 övertog Saléns den norske redaren Carl Matthiessens rederi Banan-Kompaniet. Nio år senare beställde Saléns sitt första nybygge, tillika Sveriges första helkylda fartyg, S/S R H Sanders byggd vid Fredrikstads varv i Norge.

Efter andra världskriget kom Saléns på allvar igång med kylfrakterna, som till stor del legat nere under kriget. Under 1950-talet kom Saléns att ge sig in i tankrederiverksamhet. Redan i slutet av detta årtionde var tankflottan betydande för att ytterligare ett årtionde senare vara Sveriges största tankrederi. 1967 köpte Saléns upp hela Rex-koncernen vilken hade sin ekonomiska tyngd i malm- och bulkfrakter. Några år senare, 1970, köptes också Brodinrederierna. Ur dessa torrlastrederier skapades Salén Dry Cargo, som skulle komma att bli ett betydande bulkrederi.

Vid några tillfällen har Saléns ägnat sig åt passagerartrafik. Sista gången blev 1982, då man tänkt sig att satsa på exklusiva kryssningar i arktiska farvatten. Fartygen, M/S Lindblad Explorer och M/S Öresund, köptes då in för detta syfte. M/S Öresund byggdes om och fick namnet M/S Lindblad Polaris. Denna verksamhet blev dock inte så långlivad. Under första delen av 1980-talet drabbades Saléns hårt av sjöfartskrisen, och den 19 december 1984 lämnades konkursansökan in till Stockholms tingsrätt. Bolaget gick inte att rädda, och tillgångarna delades ut till fordringsägarna.

Externa länkar

Personliga verktyg