Södertälje Hamn AB

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Södertälje Hamn AB är en hamn som ägs av Södertälje Kommun via Telge koncernen. Hamnen är en mellanstor svensk hamn med fokus på import och konsumentprodukter. Södertälje Hamn har fyra olika hamnområden i Södertälje.

Hamnen i Södertälje är inte enbart en hamn utan även en omlastningsterminal från järnväg till lastbil och fartyg. Hamnen i Södertälje består av fyra olika kajområden som ägs, och drivs, av Södertälje Hamn AB. De fyra hamndelarna är Sydhamnen, Oljehamnen, Igelsta , och Uthamnen. Sydhamnen som är den absolut största utnyttjas mest för hantering av containers och RoRo last, bland annat importerade bilar. Dessutom finns där en färjeterminal. Den äldsta hamnen som ägs av Södertälje Hamn AB är Uthamnen. Hit transporteras mindre mängder udda bulklast, främst vägsalt. Till Igelstahamnen transporteras främst brännbart gods såsom torv, pellets till Igelsta fjärrvärmeverk. Oljehamnen hanterar främst import av brännolja, bensin, diesel och etanol. Sedan 1950-talet har hamnen i Södertälje varit en viktig bilimportshamn. Idag hanterar man cirka 80 000 bilar per år, vilket motsvarar ungefär 30 % av den totala svenska bilimporten. De bilar som skeppas till Södertälje är av märkena Volkswagen, Skoda, Audi, Ford, Porsche, Opel och Mercedes.

2007 trafikerar fem containerrederier och tre RoRo-rederier hamnen med minst veckotrafik. 2007 hanteras knappt 60.000 TEU (Twentyfoot Equal Units), detta gör hamnen till den största containerhamnen i Mälarregionen. Tillväxten har de senaste åren legat mellan 25 och 50 % årligen. I oljehamnen hanterades omkring 450 000 ton olja. Idag finns ingen passagerartrafik till eller från hamnen.


Bakgrund

Hamnområde i sydligaste Södertälje, alldeles invid Igelstabron, Södertälje syd och Pershagen

Varje dygn passerar över 40 båtar igenom Södertälje kanal. Årligen fraktas drygt 5 miljoner ton gods igenom kanalen. Av dessa skeppas cirka 4 miljoner ton in i Mälaren, och 1 miljon ton ut till Östersjön. Främst fraktas kol, koks, cement, järn, kalksten och krita igenom kanalen.

Externa länkar

Personliga verktyg