Rilpedia:Tips för nya medarbetare

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia artikel
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Rilpedias riktlinjer | Om | Vad Rilpedia inte är | Tips för nya medarbetare | meny


Nya medarbetare bör särskilt uppmärksamma följande:

Användarnamn & Wikipedia
Välj ett användarnamn som är "ledigt" även på Wikipedia. Vi uppmuntrar alla våra medarbetare att bidra med artikelmaterial även på svenska Wikipedia och då är det en stor fördel om man har samma användarnamn på båda ställena!
Hjälp att komma igång
Fråga gärna efter hjälp med allt det praktiska på vårt användarforum. Forumen är både vår "redaktion" och vårt verktyg för det löpande arbetet, samt för att hjälpa användare och medarbetare tillrätta med alla praktiska frågor.
Öppenhet
Även om Rilpedia inte tillåter vem som helst att redigera artiklar betyder inte detta att vi inte är öppna för kritik! Vi skall därför i första hand alltid öppet diskutera frågor om artiklarnas innehåll och utformning på våra artikelforum. Detta gäller även löpande redaktionella frågor. Avsikten är att skapa en öppen atmosfär och en insyn som möjliggör för utomstående att bedöma vad Rilpedia egentligen står för.
Lära genom samtal
På anslutande forum kan allmänheten dessutom diskutera sina åsikter om olika ämnen. Medverka därför gärna på diskussionsforumen, särskilt i forumen avsedda för skolelever (i mån av tid förstås).
Rilpedia skolmentor för yngre studerande?
Särskilt skolelever uppmuntras att diskutera artiklar och ställa skolfrågor på våra forum. Vi hoppas att äldre studenter, t.ex. högskolestuderande, ser en viktig uppgift i att hjälpa de yngre genom att förklara och svara på de yngres frågor. Anmäl till Rilpedia ditt intresse att bli "ackrediterad" mentor för yngre studerande på Rilpedias forum! (kontakta RIL eller SHL via "privata meddelanden" på Rilnet forums, se länk högst upp på sidan. Man måste skapa ett användarkonto för att kunna skicka PM).
Läsare kan bidra till innehållet även på Rilpedia!
På Rilnet Forums kan läsare bidra med viktiga tips och även med faktainnehåll till våra artiklar. Att endast vissa personer redigerar artiklar betyder alltså inte att inte alla kan bidra. Redaktionen förbehåller sig dock rätten att avgöra vad som tas med i artiklarna och vad som inte tas med.
mm
RIL 20 mars 2007 kl. 22.37 (CET)
Personliga verktyg