Riksväg 7, Finland

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Riksväg 7 markerad med mörkblått på kartan
E18 / Rv 7 vid Kotka i Finland.
Fil:Lastbilskö E18 Finland.jpg
Lastbilskö cirka 35 km från gränsen. Vägförvaltningen i Finland.

Riksväg 7 är en av Finlands huvudvägar från Helsingfors till ryska gränsen i Vaalimaa. Där vägen byggts ut till motorväg har den äldre sträckningen blivit Regionalväg 170. I huvudstadsregionen kallas vägen för Borgåleden. Vägen utgör en del av Europaväg 18 i Finland.

Sträckning: Helsingfors - Borgå - Kotka - Fredrikshamn - ryska gränsen.

På 1930-talet blev Borgåvägen klar mellan Helsingfors och Borgå. Vägen gick ursprungligen ända till Viborg, men Viborg blev rysk efter andra världskriget. År 1957 blev Brändö bro klar och år 1962 öppnade Österleden (då Östra motorvägen) och Riksväg 7 började följa denna nya sträckning. Österleden var dock inte länge en del av Riksväg 7 eftersom Borgåleden blev klar år 1973. Motorvägen byggdes ända till Borgå år 1981 och på 1990-talet till Forsby (Pernå kommun). På 1970-talet byggdes motorvägssträckan genom norra Kotka till Fredrikshamn.

Man planerar att bygga ut hela Riksväg 7 till motorväg före år 2015. Ännu saknas sträckan Forsby - Kotka och Fredrikshamn - ryska gränsen.

Öster om Fredrikshamn är det ofta en mycket lång kö av lastbilar som väntar på att komma fram till den ryska gränskontrollen. Kön kan vara upp till 50 km lång och sträcka sig ända från Kotka. Riksväg 7 öster om Fredrikshamn används numera mest av lastbilar, medan övriga fordon använder Landsväg 3513, som går längre åt söder.

Avfarter

Avfarter från Helsingfors:


Nr   Trafikplats   Korsande väg   Skyltning
Moottoritie-561.svg 7 Borgåleden
Moottoritie-561.svg Tattaråsens planskilda anslutning (endast söderut) 'E 75'4 Lahtisleden Centrum
Moottoritie-561.svg (endast västerut) Jakobackavägen Råby, Jakobacka
Moottoritie-561.svg 'E 18'7 Motorväg Ring III–Forsby
Moottoritie-561.svg 53 Västersundoms planskilda anslutning 'E 18'50 Ring III Ring III
Moottoritie-561.svg 54 Knutersvägen Landbo, Östersundom
Moottoritie-561.svg 55 170 Söderkulla, Massby, Västerskog
Moottoritie-561.svg 56 Eriksnäsvägen Sibboviken, Eriksnäs
Moottoritie-561.svg 57 1533 Kalkstrandsvägen Söderkulla, Kalkstrand
Moottoritie-561.svg 58 148 Nestevägen Sibbo, Sköldvik
Moottoritie-561.svg 59 1542 Emsalö, Tolkis
Moottoritie-561.svg 60 55 Borgå, Hyvinge
Moottoritie-561.svg 61 1605 Mörskomvägen
Moottoritie-561.svg 62 Rita planskilda anslutning 170 Borgå
Moottoritie-561.svg 63 Sannäsvägen Sannäs, Illby
Moottoritie-561.svg 64 1580 Gammelbyvägen Gammelby, Rönnäs, Isnäs
Moottoritie-561.svg 65 Forsby planskilda anslutning 6Moottoriliikennetie 563.svg Kouvola
Moottoriliikennetie 563.svg 'E 18'7 Motortrafikled Forsby–Lovisa
Moottoriliikennetie 563.svg 66 176 Lovisa, Lappträsk
'E 18'7 Landsväg Lovisa–Kotka
Sivutien risteys 162.svg 170 Mannerheimgatan Lovisa
Sivutien risteys 162.svg 1792 Elimävägen Strömfors
Sivutien risteys 162.svg 3501 Svartbäcksvägen Svartbäck
Sivutien risteys 162.svg 3561 Brobyvägen Pyttis
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png 3561 Gamla vägen Pyttis
Sivutien risteys 162.svg 170
Moottoriliikennetie 563.svg 'E 18'7 Motortrafikled
Moottoriliikennetie 563.svg 73 Mussalontie Karhuvuori, Sutela
Moottoritie-561.svg 'E 18'7 Motorväg Kotka–Fredrikshamn
Moottoritie-561.svg 74 15 Kotka, Kyminlinna
Moottoritie-561.svg 75 170 Jumalniemi
Moottoritie-561.svg 76 '170'3571 Karhula
Moottoritie-561.svg 77 '170'357 Anjala, Halla, Sunila
Moottoritie-561.svg 78 Hiidenkirnuntie Otsola, Ristinkallio
Moottoritie-561.svg 79 Otsolantie Keltakallio
Moottoritie-561.svg 80 15 Kouvola
Moottoritie-561.svg 81 Summa planskilda anslutning 26 Villmanstrand
Moottoriliikennetie 563.svg 'E 18'7 Motortrafikled
Moottoriliikennetie 563.svg Poitsila planskilda anslutning 3711
'E 18'7 Landsväg Fredrikshamn–Vaalimaa
Sivutien risteys 162.svg 371
Liikenneympyrä 166.svg 170 Fredrikshamn
Sivutien risteys 162.svg 3513
Sivutien risteys 162.svg '384'3513 Miehikkälä, Virolahti
Sivutien risteys 162.svg 3512 Virolahti
Sivutien risteys 162.svg 387 Villmanstrand, Ylämaa
Pakollinen pysäyttäminen tullitarkastusta varten 391.svg Vaalimaa Finland - Ryssland (EU/Schengen:s yttre gräns)

Externa länkar


Personliga verktyg