Produktionsfaktorer

Från Rilpedia

(Omdirigerad från Realkapital)
Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Produktionsfaktorer, nationalekonomisk term för de medel som behövs för att producera varor och tjänster. Produktionsfaktorerna indelas traditionellt in i tre huvudgrupper: arbete, kapital och naturresurser.

Naturresurser används om alla typer av naturtillgångar som finns. För trodde man att dessa resurser var oändliga. Numera är det en vetenskap att resurserna är knappa, begränsade.; Kapital används sedan 1700-talet nästan uteslutande som beteckning på realkapital vilket kan delas upp i fast och rörligt realkapital. Ett kapital är t.ex. alla byggnader, uppfinningar och maskiner som byggts av naturresurser.; Humankapital eller utbildning är de kunskaper och färdigheter som kan skapa och driva kapital eller bidra till produktionen. Dessa förhållanden illustrerar svårigheterna med att exakt definiera varje produktionsfaktor.

Termen är besläktad med det marxistiska begreppet produktionsmedel, men begreppet "produktionsfaktor" innefattar även ekonomiskt kapital och humankapital (arbetskraft, organisation och affärskunskap (know-how)).


KANOUT är ett typiskt begrepp för Produktionsfaktorer och beskriver dess olika delar mer detaljerat. Det är även relativt lätt att komma ihåg:

Kapital - Enheter vart man kan utvinna något (realkapital).

Arbetskraft - T.ex. anställda

Naturresurser - Tillgångar i naturen.

Organisation - Administration, system etc.

Utbildning - Förmåga att lära upp (humankapital)

Teknik- Påverkar organisation, kan minska arbetskraft och utveckla kapital.

Även mer invecklade begrepp så som Realkapital, Humankapital samt Finanskapital ingår i KANOUT.


Personliga verktyg