RGB

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
För RGB som videoöverföring se komponentvideo.
Röd
— Färgkoordinater —
HTML-färgnamn red
RGB hexadecimalt #FF0000
RGBB (r, g, b) (255, 0, 0)
CMYKH (c, m, y, k) (0, 100, 100, 0)
Grön (original X11) (lime HTML/CSS)
— Färgkoordinater —
HTML-färgnamn green
RGB hexadecimalt #00FF00
RGBB (r, g, b) (0, 255, 0)
CMYKH (c, m, y, k) (100, 0, 100, 0)
Blå
— Färgkoordinater —
HTML-färgnamn blue
RGB hexadecimalt #0000FF
RGBB (r, g, b) (0, 0, 255)
CMYKH (c, m, y, k) (100, 100, 0, 0)


RGB är en förkortning för färgerna rött, grönt och blått, vilka används som grundfärger i additiv färgblandning.

RGB och additiv färgblandning används i blandning av emitterat ljus, som i bildskärmar, katodstrålerör och strålkastarljus. En praktisk användning av additiv färgblandning är så kallade HTML-färger ("webbfärger"), där färgerna enligt RGB anges som ett hexadecimalt tal i stället för decimalt.

RGB:färger i en bild.

RGBA står för rött, grönt, blått och alfa. Då ingår i varje bildpunkt också ett alfavärde som anger graden av genomskinlighet (transparens).

Se även

Personliga verktyg