Räkenskapsår

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Räkenskapsår är ett år för en juridisk persons (företag el. förening) räkenskaper. Räkenskapsåret kan, men måste inte, sammanfalla med verksamhetsåret. Ofta används det vanliga kalenderåret (gregorianska kalenderåret) 1/1 - 31/12 som räkenskapsår, men det finns också tre varianter av s.k brutet räkenskapsår:

  • 1/5 - 30/4
  • 1/7 - 30/6
  • 1/9 - 31/8

Om särskilda skäl finns kan man ansöka hos Skatteverket om att få ha annat brutet räkenskapsår.

Det är alltid 12 månader i ett räkenskapsår, förutom när ett bolag är nystartat eller har begärt att få lägga om räkenskapsåret (till exempel från brutet till kalenderår). Räkenskapsåret kan då bli förkortat eller förlängt, men det får då inte vara längre än 18 månader.

När räkenskapsåret är slut skall vissa verksamheter upprätta bokslut, d.v.s. klargöra och redovisa tillgångar och skulder, intäkter och kostnader samt in- och utbetalningar. I vissa fall även presentera en budget. En förenings styrelse kallar i samband med detta till ordinarie årsmöte.

Aktiebolag (sedan 1/1 2000 även handelsbolag som har aktiebolag som delägare) skall efter räkenskapsårets slut även upprätta årsredovisning som skall insändas till Bolagsverket. Årsredovisningen innehåller en rad uppgifter som är väsentliga för att kunna se hur bolagets status är.

Se även

Källor

Personliga verktyg