Primer

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

En primer består av kvävebaser, som fungerar som startpunkt för DNA-replikationen. Den binder till enkelsträngat DNA, så att DNA-polymeras kan börja koppla ihop nukleotider till en DNA-sträng. Primern ersätts senare av DNA med hjälp av ett annat DNA-polymeras. Sist fästs de två kedjorna i varann av ligas.

Vid PCR används två olika primrar som går åt var sitt håll. Valet av primrar är väldigt avgörande för om en PCR ska lyckas. Förhållandet mellan G/C och A/T nuklotider ska vara ungefär 50% och allt för långa sekvenser av en och samma nukleotid kan orsaka problem. De två primrarna får inte heller binda till varandra vilken orsakar primer dimer och ska ha samma temperatur då de binder till enkelsträngat DNA.

Personliga verktyg