Petrus Læstadius

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Petrus Læstadius, född 9 februari 1802 i byn Bukt i Arjeplog och död 6 augusti 1841 i Vibyggerå, var en svensk präst och missionär bland samerna. Han var yngre bror till Lars Levi Læstadius och son till bergsfogden Carl Læstadius (1746-1832) och Anna Magdalena Johansdotter (1759-1824). Læstadius var missionär i Pite lappmark mellan åren 1827 och 1832, och kyrkoherde i Vibyggerå från 1837.

År 1820 blev Petrus Laestadius student i Uppsala och prästvigdes 1825 i Härnösand. Han begav sig därefter (på skidor) åter till Uppsala och avlade 1826 filosofie kandidatexamen och disputationsprov för magistergrad. I slutet av samma år fick Laestadius - i enlighet med 1820 års förordning om undervisning av lapparna - ett förordnande att upprätthålla tjänsten som missionär i Pite lappmark (som omfattade församlingarna Arvidsjaur och Arjeplog). År 1831 tog han pastoralexamen efter att ha avlagt lärdomsprov i Uppsala. Sedan han samma år hade inlämnat ett omfattande betänkande om undervisningsväsendet i Lappmarken, förordnades han hösten 1832 till visitator i lappmarksförsamlingarna för de tre följande åren och blev också lärare vid Piteå trivialskola. År 1836 utnämndes Læstadius till den första kyrkoherden i Vibyggerå pastorat i Härnösands stift. Tjänsten tillträdde han sommaren 1837 och innehade fram till sin död 1841. En minnesvård är rest till hans ära vid Vibyggerå gamla kyrka. Ett av Laestadius 1835 utformat fullständigt förslag till organisation av de kyrkliga förhållandena i Lappland blev grunden för reglementet för Ecklesiastikverket i Lappmarken av 14 april 1846.

I "Journal af Petrus Laestadius, för första året af hans tjenstgöring såsom Missionaire i Lappmarken" (1831; 2:a uppl. 1836; som belönades med Lundbladska priset av Svenska akademien 1832) samt "Fortsättning af Journalen ..." (1833) skildrade Laestadius på ett livligt och tilltalande språk sin mödosamma missionärsverksamhet, samiska seder och det lappländska nybyggarlivet. I journalerna märks Læstadius engagemang för den lappländska kulturen.

Petrus Læstadius gifte sig 25 februari 1828 med Karolina Fredrika Hagberg (1809-1879). Makarna hade åtta barn, varav tre avled i späd ålder.

Bibliografi

  • Journal af Petrus Læstadius, för första året af hans tjenstgöring såsom Missionaire i Lappmarken (1831)
  • Fortsättning af Journalen öfver missionsresor i Lappmarken, innefattande åren 1828-1832 (1833)
  • Tankar om fattigdomen och fattigvården i Sverige (1840)

Litteratur

  • Arne Nordberg: Petrus Læstadius, upplysare och upprorsman (Luleå 1974)
Personliga verktyg
På andra språk