Partikel (lingvistik)

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Partikel en ganska vag grammatisk term, med vilken oftast avses sådana oböjliga "småord", vilka inte naturligt hör hemma i de mer etablerade ordklasserna adverb, konjunktioner, prepositioner och interjektioner. I svenskan kallas t.ex. ofta ju och väl för pragmatiska partiklar. Även en satsinledare som engelskans well karaktäriseras ibland som partikel. I grammatiska beskrivningar av kinesiska, japanska och koreanska har termen en given plats. I kinesiskan uttrycks t.ex. tempus medelst partikel. Termen frågepartikel är etablerad för språk som ryskan, polskan och finskan. Partiklar behöver inte alltid vara självständiga ord; de kan vara påhängda morfem, som frågepartikeln i finskan. Även för morfem som används för att bilda indefinita och negerade pronomen i ryskan används ofta termen partikel.

En speciell och väldefinierad typ av partiklar är verbpartiklar.

Personliga verktyg