Olof Hedlund

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Olof Hedlund, född cirka 1707, död den 20 april 1749, var en känd svensk orgelbyggare.


Innehåll

Biografi

Hedlund erhöll orgelbyggarprivilegium 1741. Från 1721 var han lärjunge hos Johan Niclas Cahman.

Hedlund gifte sig med skeppsbyggaredottern Engel Klünder år 1727. Efter överenskommelse med Cahman blev Hedlund sin egen år 1733 och byggde orglar bland annat i Sankt Nicolai kyrka, Arboga och i Torstuna kyrka. År 1740 byggde Olof Hedlund den orgel i Björklinge kyrka, som skänktes till kyrkan år 1740 av dess dåvarande patronus Otto Fleming.

Hedlund kom att överta Cahmans verksamhet när denne blev äldre. Till exempel hade Cahman anlitats för ett nybygge på det 34-stämmiga verket till S:ta Maria Magdalena kyrka. Han fick dock aldrig uppleva denna orgel färdig, eftersom han avled i juni 1737. Arbetet slutfördes istället av Hedlund. Orgelns tid i kyrkan blev emellertid kortvarig. Den förstördes tillsammans med all övrig inredning vid den stora brand som härjade Maria församling den 19 juli 1759, tio år efter Hedlunds död.

Orgeln i Sankt Jacobs kyrka, Stockholm, kom att bli Hedlunds största verk med 30 stämmor och en magnifik fasad av Carl Hårleman. Från denna ljuder sedan advent 1976 åter Hedlunds originalpipor i huvudverkets Prestant 8', öververkets Prestant 4' och pedalens Prestant 16'.

Av Olof Hedlunds ursprungligen 18 färdigställda orgverk har några kasserats eller förändrats. Andra har flyttats eller restaurerats. Kvar är totalt 14 orgverk, varav fem kan anses väl bevarade. Endast orgelarna i Björklinge kyrka och Fagerviks kyrka står på den plats där de ursprungligen byggdes av Hedlund. I Björklinge med omnejd är björklingeorgeln känd under namnet Hedlundorgeln.

Bevarade orglar

Björklinge kyrka
Sankt Jacobs kyrka

(Ursprungligt utseende)

Bevarade fasader

Litteratur & källor

  • Sohlmans musiklexikon, band 3, sid. 386, Sohlmans förlag, Stockholm (1976), ISBN 91-7198-023-7
  • Dag Edholm: Orgelbyggare i Sverige 1600-1900 och deras verk, sid. 30-31 & 82, Proprius förlag, Stockholm (1985), ISBN 91-7118-499-6
  • Einar Erici & R. Axel Unnerbäck: Orgelinventarium, sid. 485-486, Proprius förlag, Stockholm (1988), ISBN 91-7118-557-7
  • Dag W. Edholm: Stockholm - orgelstaden, sid. 27-29, Verbums förlag, Stockholm (1997), ISBN 91-526-2587-7

Se även

Birger Olssons licenciatsavhandling om orgelbyggaren Olof Hedlund: Olof Hedlund orgelbyggare - Levnad, Verksamhet, Orgelverkens öden

GOART (Göteborg Organ Art Center), Institutionen för musikvetenskap - Göteborgs Universitet, 1988, ISBN 91-85974-48-X

Personliga verktyg