Norra Fäladen

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
En karta över Norra Fäladen från OpenStreetMap.
Norra Fäladens självutnämnda stadsgräns där Lund slutar och Fäladen börjar.

Norra Fäladen karta

Fel vid skapande av miniatyrbild: convert: delegate failed `"rsvg-convert" -o "%o" "%i"' @ error/delegate.c/InvokeDelegate/1065.
convert: unable to open image `/tmp/magick-ZtTBJ5mg': No such file or directory @ error/blob.c/OpenBlob/2641.
convert: unable to load module `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/ImageMagick-6.7.7/modules-Q16/coders/svg.la': file not found @ error/module.c/OpenModule/1285.
convert: unable to open file `/tmp/magick-ZtTBJ5mg': No such file or directory @ error/constitute.c/ReadImage/583.

är en stadsdel i norra Lund. Den ligger norr om trafikleden Norra ringen (del av riksväg 16). I östra delen av området ligger studentbostadsområdena Delphi, Kämnärsrätten och Klosterängen, där en stor andel av studenterna vid Lunds universitet bor. Norra Fäladen byggdes till större delen under slutet av 1960-talet under miljonprogrammet mellan 1966-1972 och hade vid färdigställandet 1972 omkring 7000 invånare. I västra delen av området finns bland annat Sankt Hans backar. Genom området i nord-sydlig riktning går Svenshögsvägen, som leder till bl.a. Stångby och Örtofta. I mitten ligger Fäladstorget med bland annat matbutiker och Sankt Hans kyrka. Ett stadsdelsbibliotek finns på högstadieskolan Fäladsgården, som genom sin arkitektur och innehåll samt integrerandet av olika verksamheter gjort skolan till något av unikum ända sedan det byggdes i början av 1970-talet.

Stadsdelen kan anses populär och beryktad i övriga delar av Lund. Det som anses positivt är det stora inslaget av grönska på S:t Hans backar och i parkerna liksom att skolorna anses vara allmänt bra. Området ses också negativt i den meningen att det är relativt långt ifrån centrum och att arkitekturen kan anses ensidig.

Genom sitt läge vid norra stadsgränsen har Norra Fäladen fortsatt att expandera sedan tidigt 1990-tal, bland annat på Ladugårdsmarken, Annehem och området närmast motorvägen E22. På västra delen har övervägande villor och kedjehus byggts medan man i öster byggt flerbostadshus. Idag bor cirka 11 000 invånare på hela Norra Fäladen och genom utbyggnaden av stadsdelen fortsätter befolkningen att stiga. Befolkningen beräknas stiga till 12 000 invånare år 2010.

Skolor

På Norra Fäladen finns det fyra skolor: en högstadieskola och tre låg-/mellanstadieskolor. Tidigare fanns även en fjärde lågstadieskola, Humleboskolan, som efter läsåret 2004/2005 lades ner.

Fäladsgården omfattar årskurserna 6-9 och har profilerat sig genom att erbjuda eleverna att gå i kulturklass eller idrottsklass. Skolan invigdes 1971 men skiljer sig mycket från andra skolor byggda under miljonprogramsåren genom sin borgliknande karaktär med en sluten innergård, suterrängplan, aula och musikklassrum som samtidigt fungerar som replokal åt lokala band. Nuvarande rektor är Håkan Wollmark.

Utöver skolverksamheten har kommunen flera andra verksamheter förlagda till Fäladsgården. Det gäller framförallt en del förvaltningsuppdrag, så som socialförvaltningen. De flesta sådana verksamheter har dock flyttat ut. Därtill ligger Norra Fäladens stadsdelsbibliotek i byggnaden och fungerar både som skolbibliotek och som ett bibliotek för allmänheten.

De andra låg- och mellanstadieskolorna på Norra Fäladen är:

  • Backaskolan, låg/mellanstadieskola 1972
  • Svenshögskolan, låg/mellanstadieskola 1969
  • Ladugårdsmarkens skola, låg/mellanstadieskola 1991
  • Lovisaskolan, låg/mellanstadieskola
  • Humleboskolan, 1970, nedlagd efter läsåret 2004/2005.

Många barn som bor på västra delen av Norra Fäladen (väster om Svenshögsvägen) går även på Lovisaskolan som ligger söder om Norra Ringen men är strängt taget inte en del av Norra Fäladen även om det tillhör samma rektorsområde.

Referenser


Externa länkar


Personliga verktyg
På andra språk