Nollhypotes

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

En nollhypotes är ett begrepp inom hypotesprövning inom ramen för statistik.

Nollhypotesen är ett antagande (dvs en hypotes) som man genom hypotesprövningen vill testa. Nollhypotesen uttrycks ofta som en fördelning med en eller flera okända parametrar. Om man bara har en parameter brukar den betecknas med den grekiska bokstaven theta, hypotesen kallas då enkel. Om den har flera parametrar kallas den sammansatt.

Exempel: antag att ett fordon med fyra hjul är en bil. Parametern är "antalet hjul". Vi vill genom hypotesprövning avgöra om det med stor säkerhet är så, att alla bilar har fyra hjul.

Se även noll, nollalternativ.


Personliga verktyg