Närstrid

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

I närstrid, som förekommer i krig, vid konfrontationer då eldhandvapen ej går att tillgå av olika anledningar exempelvis då det personliga vapnet blivit obrukbart pga ammunitions brist eller funktionsfel, uppstår närstrid.

Soldaten /kombatanten använder då handgemäng och de tillhyggen som finns tillhands för att lösa uppgiften, defensivt om soldaten blir överfallen, offensivt om soldaten exempelvis infiltrerar och behöver agera förebyggande.

Som tillhygge används allt som går att tillgå vid det givna läget, som bedöms som lämpligt: tilldelat eldhandvapen som slag & stöt vapen (hugg om bajonett försedd) infanterispadar bajonetter, särkildt tilldelade stridsknivar (oftast dolkar), vanliga knivar.

exempel på offensivt: Särkild tilldelad stridskniv är ofta att föredra då en tyst lösning behövs, exempelvis då en post eller utkik måste slås ut utan att alarmera huvudmålet.

exempel defensivt: postställe avväpnas & överfalls och post tillgriper handgemäng och alternativt tillhygge tillhands för att nedkämpa fi.

Få svenska förband är tilldelade en särkild stridskniv, bajonett m96 fanns länge på den personliga mtrl listan trots att den inte gick att använda på det tilldelade personliga vapnet.

Inom det Svenska försvaret har utvecklingen och forskningen inom handgemäng & närstrid till stora delar letts av Allan Mann som var en av personerna bakm "1956 års utb.anv ang Handgemäng" Allan Mann var närstridsinstruktör vid Militärhögskolan Karlberg 1951-1984. Utbildad via SOE Special Operations Executive där den huvudansvarige för närkampsutbildningen var Eric Anthony Sykes


Personliga verktyg