Motor

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Ottomotor.
För andra betydelser, se Motor (olika betydelser).

Motor eller kraftmaskin kallas en maskin som utvinner rörelseenergi från någon annan energiform. I huvudsak finns det två typer: elektriska motorer som använder elektrisk energi och förbränningsmotorer som använder termisk energi vid en temperatursskillnad. Dessutom finns det i urverk, speldosor och leksaker fjädermotorer som man drar upp för hand.

Muskler omvandlar kemisk energi till rörelse, men räknas inte som motorer eftersom de inte är maskiner. Dock används inom medicinen begreppet "motorisk" om allt som har med muskler och kroppsrörelser att göra. Även om vattenhjul och vattenkraftverk är maskiner som omvandlar lägesenergin i en vattendamm till rörelseenergi, brukar de inte räknas till motorerna. Ångmaskinen är den äldsta kraftmaskinen, utvecklad i slutet av 1700-talet, men brukar i svenskt språkbruk sällan nämnas bland motorerna.

Innehåll

Förbränningsmotorer

Huvudartikel: Förbränningsmotor

Ordet motor är latin och betyder 'drivare', nämligen för att hålla igång rörelse, som i det aristoteliska uttrycket primus motor. Ordet användes särskilt för maskiner som ger drivkraft för transport, och sällan för fast installerade maskiner som ångmaskinen. Redan på slutet av 1800-talet byggde man ångfartyg, båda hjulångare och propellerdrivna båtar. På land var George Stephenson 1825 den första med att använda ånglok för passagerartransport.

Ångmaskiner fungerar genom extern förbränning. Vatten värms upp till het ånga som ger tryck på en kolv som rör sig in en cylinder. Stirlingmotorn (patenterad 1816) var en kolvmotor där samma mängd gas (luft) värmdes upp och kyldes ner i cylindern. Kolvmotorn utvecklades vidare på 1860-talet när man uppfann explosionsmotorn, som har intern förbränning av gasformigt bränsle i cylindern. Detta möjliggjorde utveckling av automobilen och flygplanet (1903).

Det finns några olika principer för interna förbränningsmotorer. Nicolaus Otto uppfan 1876 fyrtaktsmotorn.

Elmotorer

Huvudartikel: Elektrisk motor

I experiment med anledning av Ørsteds upptäckt av elektriska strömmars magnetiska verkan, var Michael Faraday 1821 först med att låta något snurra runt.[1] Det var en tråd som vispade runt i kvicksilver, en form av homopolär elmotor. Tio år senare upptäckte Faraday induktion och principen för generatorn.

Noter

  1. L. Pearce Williams: Michael Faraday, 1965, sid. 156. ISBN 0-306-80299-6. 

Se även


Personliga verktyg