Moralisk objektivism

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Den här artikeln behandlar det mångtydiga begreppet objektivism. För Ayn Rands filosofi, se Objektivism (Ayn Rand).

Begreppet objektivism används inom etiken på olika sätt, med den gemensamma nämnaren att de skiljer sig från subjektivism och emotivism.

Objektiv moral är uppfattningen att moralen på något sätt är objektiv. Ofta tolkas detta som att moraliska handlingar oberoende av människor är rätt eller fel. Filosofer och intellektuella har i tider tvistat om definitionen av objektiv moral och dess eventuella existens.

Objektiv kan betyda olika saker, men ofta menar man med objektiv moral en moralkod som existerar oberoende av personers subjektiva åsikter. Att det är objektivt fel att döda innebär då att det är fel oavsett vad vi människor tycker.

Flera teorier inom metaetiken hävdar existensen av en objektiv moral. Naturalismen menar att moraliska utsagor handlar om naturliga, empiriska fenomen. Moralisk realism menar att moraliska utsagor handlar om objektivt existerande moraliska egenskaper, som dock inte kan reduceras till, eller härledas från, naturliga egenskaper.

Värdeobjektivism är en teori om att värden objektivt existerar.

Till skillnad från naturalismen så innebär teorin att värdena är av ett särskilt slag, annorlunda än vanliga empiriska fakta. Skillnaden från emotivismen är stark; den nämnda förnekar att värden överhuvudtaget finns, värdeobjektivismen hävdar att de finns. Vissa filosofer har valt att se på värdeteoretiska begrepp som värdeobjektivism, värdenaturalism och expressivism som endast semantiska teorier, teorier om hur vi använder språket med andra ord. [1] Givet den synen så reduceras värdeobjektivismen till att endast uttala sig om vad värdeuttryck faktiskt är. Den kopplas då oftast ihop med den ontologiska teorin värderealism.

Se även

Källor

  1. Bergström, Lars, Grundbok i värdeteori
Personliga verktyg
På andra språk