Magelungen

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Magelungen från Farstanäsbron Militärbron, Foto: Holger Ellgaard

Magelungen är en sjö på gränsen mellan Huddinge och Stockholms kommuner. Sjön ingår i Tyresåns sjösystem. Det finns flera badplatser kring sjön, bland annat vid Farsta gård och vid Ågesta golfklubb. Magelungen har problem med algblomning på grund av förorenat sjövatten från Trehörningen, Sjödalen i Huddinge som ligger uppströms
Från Fagersjö till Farsta finns en strandpromenad och sedan år 2007 finns en ny 3,5 km lång naturstig runt Farstanäset. Vintertid plogas en skridskobana på isen vid Farsta gård när väderleken så tillåter.

Tillrinningsområdet runt Magelungen är ganska litet och större delen av tillflödet kommer med Norrån som tar emot vatten från Orlången, Trehörningen och Ågestasjön. Tre mindre vattendrag rinner till sjön - Magelungsdiket och Kräppladiket i nordväst och Djupån i sydost. Utflödet går via Forsån till Drevviken.

Fram till början av 1970-talet släpptes dåligt renat avloppsvatten ut i Trehörningen. Föroreningarna fortsatte till Magelungen via Ågestasjön och Norrån, och fosforhalterna i Magelungen var mycket höga. Sedan dess har halterna minskat kraftigt, mängden planktonalger har blivit betydligt mindre och siktdjupet har ökat. Näringsinnehållet är dock fortfarande stort och blågröna alger är vanliga under sommaren. Mot slutet av sommaren kan syrebrist förekomma i bottenvattnet i den djupa, sydöstra delen av sjön.

Vegetationen är riklig i Fagersjöviken, den grunda nordvästra delen. Den vanligaste växten är axslinga (Myriophyllum) som under sommaren täcker praktiskt taget hela viken och gör det svårt att bada och ta sig fram med båt. Vattnets näringsinnehåll är ungefär lika stort som i resten av sjön. Syrehalterna är höga under vår och sommar, i allmänhet även under vintern.

Halterna i sedimenten av metaller, PAH och PCB är låga till måttliga i hela Magelungen.

Farstanäsbron Militärbron

Den första Farstanäsbron kom till 1914 som en del av Stockholms gräns- och kustförsvar, därför kallas den även i folkmun Militärbron. Den var då avsedd för fordonstrafik. På 1950-talet var denna bro i så dåligt skick att en ny byggdes av försvarsmakten. 1998 var det dags igen, denna gång bekostade Stockholms stad den nuvarande bron.

Fakta

  • Magelungens sjöyta: 245 ha
  • Tillrinningsområde: 1907 hektar
  • Största djup: 13,7 m.
  • Medeldjup: 5 m
  • Längd: ca. 5,6 km
  • Höjd över havet: 20 m.
  • Strandlängd: 21 000 m. inklusive 5 öar.
  • Fisk: Gädda och Gös.
  • Tillflöde: Norrån från Ågestasjön.
  • Utflöde: En ny fåra sprängdes för Forsån (1860) och en sänkning av sjöns vattennivå genomfördes mellan 1872-78.

Källa: stockholmvatten.se

Externa länkar

Personliga verktyg
På andra språk