Lundaslätten

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Lundaslätten utanför Stora Råby. Äldre skylt visandes stadsgränsen i förgrunden, Lund i bakgrunden.

Lundaslätten kallas slätten i trakterna kring Lund och Dalby som ligger i bland annat Lunds kommun, Burlövs kommun och Staffanstorps kommun. Dess bördiga jordar gör att landskapet präglas av ett högintensivt jordbruk. Terrängen är mycket flack och jämn. I norr höjer sig i en slättrygg omkring 90-110 meter över havet som Romeleåsens nordvästspets mellan Kävlingeån och Höje å.

Historiskt har lundaslätten genom sitt läge kring Höje å, mellan Kävlingeån och Sege å, utgjort ett lättförsvarat maktcentrum i sydvästra Skåne. De dominerande platserna har varit Dalby och Uppåkra/Lund, där Lund till sist blivit den som dominerat dem alla. Dessa platser låg nära segelbara vattendrag uppe på en höjd, med god utsikt för eventuella fientliga attacker längs landsvägarna. Slättens topografi anses ha lett till att dessa platser, vid olika tidsepoker, haft dominerade maktställningar ända fram till det danska rikets enande.

Personliga verktyg