Luftfartsstyrelsen

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Luftfartsstyrelsen var en svensk tillsynsmyndighet för civil luftfart med huvudkontor i Norrköping.

Luftfartsstyrelsen, som påbörjade sin verksamhet den 1 januari 2005, var helt fristående från Luftfartsverket, i motsats till den tidigare tillsynsmyndigheten Luftfartsinspektionen, som var en del av verket. Alla myndighetsbeslut togs dock självständigt av Luftfartsinspektionen, men detta ansågs av marknaden och av riksdag och regering inte vara tillräckligt för att inte Luftfartsinspektionen skulle kunna misstänkas för jäv i flygsäkerhetsfrågor där Luftfartsverket hade ett ansvar. Därför frikopplades Luftfartsinspektionen från Luftfartsverket och Luftfartsstyrelsen bildades i stället, med den gamla inspektionen som stomme. Samtidigt genomfördes vissa organisationsändringar och ytterligare myndighetsuppgifter tillfördes den nya organisationen.

Luftfartsstyrelsen handhade bland mycket annat frågor rörande flygcertifikat och luftfartygsregistreringar. Luftfartsstyrelsen samarbetade med och styrdes i stor utsträckning av ICAO, EASA, Eurocontrol och JAA.

Luftfartsstyrelsens uppgifter fördes den 1 januari 2009 över till Transportstyrelsen.

Personliga verktyg
På andra språk