Kyrklig samfällighet

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

En samfällighet är en administrativ enhet inom Svenska kyrkan vari två eller flera församlingar ingår, som ansvarar för de ingående församlingarnas

  • gemensamma förvaltning (ekonomiadministration, personaladministration och övrig gemensam administration),
  • fastighetsförvaltning, och
  • kyrkogårdsförvaltning (begravningsverksamhet och serviceverksamhet).

Samfälligheten är dessutom arbetsgivare för all personal i samfälligheten och i de ingående församlingarna.

Samfälligheten styrs av samfällda kyrkofullmäktige som utses genom direkta kyrkliga val. Samfällda kyrkofullmäktige väljer i sin tur en kyrkonämnd, som är samfällighetens verkställande organ.

Olika typer av samfälligheter

Den enklaste och vanligaste formen är en samfällighet med ett pastorat (enpastoratssamfällighet bestående av ett flerförsamlingspastorat) vari två eller flera församlingar ingår. I en enpastoratssamfällighet finns endast en kyrkoherde, som automatiskt är ledamot i såväl kyrkonämnden som i de ingående församlingarnas kyrkoråd.

En något mer komplicerad form är samfälligheter med flera pastorat (flerpastoratssamfällighet). I en flerpastoratssamfällighet finns flera kyrkoherdar, som inom sig utser den kyrkoherde som ska vara ledamot av kyrkonämnden. I de i samfälligheten ingående församlingarna är respektive pastorats kyrkoherde ledamot i respektive församlings kyrkoråd. Ofta följer man kommungränserna, men samfälligheter kan bestå av pastorat i olika kommuner.

Val till samfällighetens församlingar

Till alla församlingar (med över 500 medlemmar) i en kyrklig samfällighet väljs det även ett kyrkofullmäktige genom direkta kyrkliga val. Dock kan istället för ett kyrkofullmäktige finnas ett direktvalt kyrkoråd. Om församlingen har mindre än 500 medlemmar kan det istället för kyrkofullmäktige eller ett direktvalt kyrkoråd finnas kyrkostämma, som väljer kyrkorådet i församlingen. Den senare möjligheten bortfaller dock i och med den mandatperiod, till vilken val förrättas den 20 september 2009.

Personliga verktyg