Kulturpropositionen 1974

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

1974 presenterades i Sverige en ny kulturproposition (Proposition 1974:28) vilken kom att få mycket stor genomslagskraft för svensk kulturpolitik lång tid framöver. Nyckelbegrepp i propositionen var yttrandefrihet, decentralisering, jämlikhet, konstnärlig förnyelse, vård av kulturarvet och att "motverka kommersialismens negativa verkningar inom kulturområdet".

De kulturpolitiska målen enligt regeringens och riksdagens beslut 1974:

  • Kulturpolitiken skall medverka till att skydda yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för att denna frihet skall kunna utnyttjas,
  • kulturpolitiken skall ge människor möjligheter till egen skapande aktivitet och främja kontakt mellan människor,
  • kulturpolitiken skall motverka kommersialismens negativa verkningar inom kulturområdet,
  • kulturpolitiken skall främja en decentralisering av verksamhet och beslutsfunktioner inom kulturområdet,
  • kulturpolitiken skall i ökad utsträckning utformas med hänsyn till eftersatta gruppers erfarenheter och behov,
  • kulturpolitiken skall möjliggöra konstnärlig och kulturell förnyelse,
  • kulturpolitiken skall garantera att äldre tiders kultur tas till vara och levandegörs,
  • kulturpolitiken skall främja ett utbyte av erfarenheter och idéer inom kulturområdet över språk- och nationsgränserna.

Källa

  • www.riksdagen.se - Proposition 1974:28 Kungl. Maj:ts proposition angående den statliga kulturpolitiken
Personliga verktyg