Kreuger & Toll

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Kreuger & Toll grundades ursprungligen som ett byggbolag den 18 maj 1908 av Ivar Kreuger och Paul Toll med Henrik Kreüger som konsult där han fungerade som chefsingenjör och specialist inom området armerad betong. Delägarskapet mellan Ivar och Paul var 60/40 och vinstdelning 50/50. Ivar Kreuger stod för hela bolagskapitalet som uppgick till 10 000 kronor[1][2]. Startkapitalet utgjorde en del av ett lån som Ivar Kreuger hade utverkat från Härnösands Enskilda Bank som 1908 leddes av Oscar Rydbeck.

Erik Kreuger, som var bekant med Oscar Rydbeck från tiden i Linköping, var den person som ordnade kontakten med Oscar Rydbeck, där han i ett brev daterat den 28 mars 1908 i Visby gör en förfrågan till Oscar Rydbeck om hans bank kan utverka ett lån för Ivar Kreuger och Henrik Kreüger för att dom skulle kunna bli ekonomiskt oberoende av det Amerikanska företaget Trussed Concrete Steel Co. Firman kom dock att grundas med enbart Ivar Kreuger och Paul Toll som delägare.

Innehåll

Kreuger & Toll blir aktiebolag och delas

Byggbolaget Kreuger & Toll övergick till aktiebolagsform den 10 augusti 1911 och senare 1917 skedde ett namnbyte på byggdelen till Kreuger & Toll Byggnads AB med Paul Toll som huvudägare och VD i samband med delningen av bolaget. Huvudbolaget kontrollerat av Kreuger blev ett holdingbolag med namnet Kreuger & Toll AB. I samband med delningen grundades också Svenska Tändsticks Aktiebolaget. Att man inte helt bytte namn på byggbolaget har ansetts bero på att man ville utnyttja det goda renommé som namnet 'Kreuger' hade gett under 1910-talet.

Styrelseledamöter i Kreuger & Toll Byggnads AB[3].

I styrelsen för byggbolaget ingick från början följande personer:

Ivar Kreuger var inte med i styrelsen för detta bolag. Paul Toll ägde 60% av aktierna i byggbolaget omkring 1920 och 66% omkring 1930. Ivar Kreuger ägde en mindre aktiepost via ett av företagen i holdingbolaget Kreuger & Toll AB, förmodligen via fastighetsbolaget Hufvudstaden AB som Kreuger grundade 1915 och som beställde sina byggprojekt hos Kreuger & Toll Byggnads AB. 1920 uppgick antalet anställda i byggbolaget till 29 stycken varav 13 var byggnadsingenjörer. Merparten av den arbetskraft som användes vid själva byggnationerna hyrdes in. Byggföretaget kom så småningom att bli ett av de ledande byggföretagen i Sverige fram till Kreugerkraschen 1932 med byggprojekt inom de flesta områden som grundläggning, husbyggnad, broar, vattenkraftsanläggningar, dammar och kajanläggning. Kreuger & Toll Byggnads AB överlevde kreugerkraschen och bytte efter 1932 namn till Toll Byggnads AB. Ett av företagets största projekt efter 1932 var uppförandet av Södersjukhuset i Stockholm som invidges 1944. Företaget genomgick en rad ombildningar på slutet av 1940-talet och in på 1950-talet och förvärvades slutligen av Lundbergkoncernen 1968.

Styrelseledamöter i holdingbolaget Kreuger & Toll AB

I styrelsen för holdingbolaget ingick från början följande personer:

Oscar Rydbeck kom att vara Kreuger & Toll AB:s huvudsakliga bankkontakt i Sverige från grundadet 1908 fram till 1932 och kom också att gå in som delägare i vissa delar av Kreugerkoncernen, bland annat i Kreugers dotterbolag i Tyskland, företaget Deutsche Kahneisengesellschaft, som leddes av hans arbetskollega från tiden i USA, Anders Jordahl[5]. Byggbolaget under ledning av Paul Toll täckte de större kreditbehoven för olika byggprojekt genom holdingbolaget Kreuger & Toll AB men anlitade också banker som inte var kopplade till holdingbolaget som exempelvis Gotlandsbanken och Skaraborgsbanken.

Holdingbolaget Kreuger & Toll AB med det helägda holdingbolaget International Match Corporation (IMCO) med säte i New York kom under tidigt 1920-tal och fram till Ivar Kreugers död den 12 mars 1932 och Kreugerkraschen att dominera världsproduktionen av tändstickor. Företaget förvärvade parallellt majoritetsposter i en rad andra stora industriföretag i Sverige, däribland LM Ericsson, SKF, LKAB m.fl. Antalet anställda omfattande både holdingbolaget Kreuger & Toll AB respektive holdingbolaget IMCO i USA har inte presenterats (2008).

Summerat från 1908 kom ursprungligt startkapital på 10 000 kronor (motsvarande 450 000 kronor år 2007) att fram till 1932, exkluderat byggbolagets verksamhet, att ha genererat 151 miljoner i verkliga vinster (motsvarande 4 miljarder, år 2007) och 668 miljoner i utdelning och räntor (motsvarande 18,5 miljarder år 2007), en differens som kombinerat med den stora depressionen som inleddes under slutet av 1920-talet och Ivar Kreugers död i mars 1932, ledde till att stora delar av Kreuger & Toll koncernen försattes i konkurs i maj 1932. Konkursutredningen var avslutad först 1941[6].

Bildgalleri; De personer som låg bakom grundandet av byggföretaget Kreuger & Toll 1908

Källor

Fotnoter

  1. 10 000 kronor 1908 motsvarade år 2007 cirka 450 000 kronor. Ref. Kungl. myntkabinettet.
  2. Ref: Toll, Magnus: Paul Toll 1882-1946, ingeniör-entreprenör,1996, sidan 50.
  3. Ref: Toll, Magnus: Paul Toll 1882-1946, ingeniör-entreprenör,1996, sidan 79.
  4. Ernst Kreuger var Ivar Kreugers far.
  5. Jordahl Befeistungstechnik webbplats, Jordahl historie.
  6. Bonniers konversationslexikon, 2:a upplagan 1943, spalt 384-385, Kreugerkraschen.

Se även

Personliga verktyg
På andra språk