Klitoris

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Klitoris, clitoris (efter latinska clitoris, från grekiska kleitoris, eg. "liten kulle"), kallas ibland också kittlaresvenska, är en del av kvinnans könsorgan som är starkt sexuellt retbart. Klitoris innehåller svällkroppar och kan därigenom förstoras vid sexuell retning. Klitoris är i sin utformning också en direkt motsvarighet till mannens ollon.

Innehåll

Klargörande anatomi

Många har uppfattningen att endast ollonet är en del av klitoris, men denna del är i själva verket bara toppen. Klitoris kan jämföras med en penis som ligger bakåtvikt, nästan helt dold i omgivande vävnad. Basen är placerad i den nedre delen av venusberget, och skaftet pekar i riktning mot slidans öppning, där själva ollonet sitter i skärningspunkten med de inre blygdläpparna.

Toppen

Den mest påtagliga delen av klitoris är ollonet (glans clitoridis), som återfinns något ovanför urinröret. Ollonet är också sammanfogat med de inre blygdläpparna. Storleken på ollonet varierar ganska mycket - allt i från att vara mindre än ett knappnålshuvud, till storleken av en fingertopp. Vid upphetsning sväller klitoris ollon, samt skiftar färg från blekt ljusrosa till blålila. Berörs ollonet direkt kan den sexuella stimulansen bli mycket stark. Då ollonet på klitoris anses innehålla upp till fem gånger fler känselceller än hela mannens ollon, kan direkt beröring hos en del upplevas som smärtsam.

Skaftet

Skaftet på klitoris (corpus clitoridis) är vanligtvis mellan 2-5 cm långt, och motsvarar den yttre delen av mannens penis. Vid erektion blir skaftet oftast synligt som en smal ås mellan de yttre blygdläpparnas övre del, då positionen flyttas framåt / utåt. Man kan säga att klitoris reser sig när läget ändras från nästan platt längs med kroppen, till en mer vinkelrät position. Toppen pekar då nästan rakt nedåt, och hela dess storlek uppfattas lättare.

Förhuden

Som ett skydd för klitoris känsliga ollon, är det mer eller mindre täckt av förhuden, som ofta liknar en mössa i sin utformning. Förhuden har i sin tur förbindelse med de inre blygdläpparna. Under förhuden utsöndras, liksom på de inre blygdläpparna, smegma. Sitter förhuden snävt och är svår att dra tillbaka samlas smegman runt ollonet och kan ge upphov till irritation, vilket lätt orsakar besvär, särskilt hos yngre flickor. Även hos vuxna kvinnor föreligger risken att förhuden tenderar att växa ihop med klitoris ollon.

Hela klitoris

Klitoris inre anatomi.

Forskning visar att klitoris totala längd är 7 cm. Detta enligt Josephine Lowndes Sevely från Harvard University och Helen O'Conell vid Royal Melbourne Hospital i Australien. De har båda påvisat att den synliga delen av kvinnans klitoris bara är en liten del av organet. Den inre delen av klitoris skaft fortsätter upp till blygdbenet där den är fästad. Sedan görs en böj där klitoris rot åter fortsätter i riktning bakåt - i likhet med den del av mannens penis som fortsätter in i kroppen (som stöd). Vid urinröret och slidöppningen delar sig klitoris inre del i två skänklar, Crus sinistrum och Crus dextrum. Klitoris avslutas med två utbuktingar på var sin sida av slidans öppning. Viss forskning utförd under de senaste åren tyder dock på att klitoris är ännu större än vad som tidigare påvisats. Dess nervändar misstänks förgrena sig in i kroppen över ett stort område. Klitoris borde alltså ses som ett mycket komplext och relevant känselorgan, ur en inte enbart sexuell aspekt. Om forskare finner säkra bevis betyder det att klitoris roll rent mediciniskt kommer förändras då den borde börja anses som en viktigare del för kvinnans fysiska och psykiska välmående.

Onani

Beröring av klitoris är ofta nödvändig för att en kvinna skall kunna uppnå orgasm. Vissa kvinnor kan få flera orgasmer i följd, medan andra måste vänta ett tag, därför att klitoris kan uppfattas som överkänslig vid beröring en tid efter orgasmen.

Omskärelse

Omskärelse, eller kvinnlig könsstympning, tillämpas bland annat i delar av Afrika och på den Arabiska halvön. Det egentliga syftet med denna sedvänja torde främst vara att undertrycka eller utplåna kvinnans sexualitet. Detta görs företrädelsevis genom att skada eller skära bort olika delar av klitoris. Kvinnlig omskärelse har under 1900-talets sista decennier fått större uppmärksamhet, och i bland annat USA kriminaliserades kvinnlig könsstympning 1996.

Jämförelser

Inom djurvärlden är det främst primater, samt även exempelvis kanin och marsvin som har en välutvecklad klitoris. Hos hyenan är honans klitoris nästan identisk i storlek med hanens penis. Hos en del djurarter är klitoris även genomborrad av urinröret.

Personliga verktyg