Jordanes

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Jordanes var en historiker av gotisk släkt och enligt vissa källor biskop i Kroton500-talet. Han var sekreterare åt en magister militum Guntigis. Handskrifterna har också namnvarianterna Jordanis och Jornandes. Han hörde till en familj som i flera led tjänat amalerna.

Han var egentligen inte skolad, men gav ändå ut ett antal historiska verk, som är ett från denna tid unikt källmaterial. Hans första verk var De origine actibusque Getarum ("Goternas ursprung och bedrifter"), allmänt kallad Getica, skriven omkring år 551. Efter Getica skrev Jordanes en historia av Rom, Romana, som har olika titlar i olika manuskript.

Getica

I Getica beskriver Jordanes goternas långa historia. Han hävdade att de ursprungligen kommit från Skandinavien, därför börjar verket med en genomgång av ön Scandzas geografi och folk, bland andra svear och götar. Sedan följer tvåtusen år historia, från Berigs utvandring i forntiden fram till Belisarius erövring av Ravenna år 540. Verket är efter vad man kan anta en kortfattad sammanfattning av Cassiodorus' Historia Gothorum (förlorad för eftervärlden).

Den danske universitetslektorn Arne Søby Christensen menar i en nyutkommen bok att mycket av materialet i Getica inte bygger på inhemska gotiska traditioner, utan det skall av Cassiodorus ha sammanstälts och adapterats ur den klassiska historieskrivningen.[1]

Cassiodorus verk var ett historiskt monument för de ostrogotiska härskarna, fullbordat 533. Men vid tilkomsten av Getica hade den politiska situationen vänt. Det Bysantinska riket hade besegrat ostrogoterna. Jordanes tar med de senaste händelserna och avslutar sammandraget med att deklarera hans syfte att hedra segraren.

Textutgåvor och översättningar

Noter

  1. Arne Søby Christensen: Cassiodorus, Jordanes, and the History of the Goths. Studies in a Migration Myth, 2002. ISBN 978-87-7289-710-3. 
Personliga verktyg