Intellektuell

Från Rilpedia

(Omdirigerad från Intellektuella)
Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Intellektuell kallas en person som i sin yrkesverksamhet ägnar sig åt tänkande och analys av olika ting.

Det kan i sin vidaste mening handla om en person vars yrke innehåller intellektuella moment (vilket skulle inkludera alla lärare, ingenjörer, jurister, läkare, författare, statsmän, vetenskapsmän, konstnärer, kompositörer m fl) eller i en snävare mening syfta på en person som tillhör samhällets intelligentia, även kallad "den intellektuella eliten" dvs. författare, konstnärer, filosofer och kulturskribenter.

Många anser att en intellektuell är någon som iakttar och konstant analyserar samhället omkring sig. Det skulle innebära att sociologer, filosofer och statsvetare tillhör de mest intellektuella. Bland de mest kända (nu levande) sådana finns Umberto Eco, Noam Chomsky, Robert Putnam, Christopher Hitchens, Richard Dawkins och Jan Myrdal. Se även Top 100 viktigaste intellektuella 2005

Beteckningen behöver inte heller endast vara vigd åt personer med akademisk utbildning. Intellektuell kan också avse en person eller grupp som ingående och regelbundet diskuterar t ex samhället i stort eller förhållanden i utsatta arbeten. Dessa intellektuella diskussioner kan sedan fredligt revolutionera ett helt samhälles hantering av frågor avseende demokrati, jämlikhet och rättvisa. Svårigheten kan ofta vara att skilja på akademisk och intellektuell.

Andra typer av lärde

Andra typer av lärde innefattar bland annat de som är intresserade av kunskap i sig, såsom allvetare/kalenderbitare (till exempel Björn Hellberg), besserwissrar, och nördar/geekar. Skillnaden mot de som räknas som intellektuella handlar inte om kunskapsmängd, utan om förmågan att analysera den kunskap personen besitter. Förmågan att analysera förenklas dock om personen i fråga har en stor allmänbildning.

Analytisk förmåga som grund

En tredje variant på definition lånar termer från datorvärlden och kallar den som har förmågan att ta in data, och genom att analysera, sammanställa, sammanbinda och dra slutsatser från dem och på så vis få information för en intellektuell. Denna definition ställer därmed inga krav på skolning i klassisk mening, utan fokuserar istället på deduktiv förmåga.

Personliga verktyg