Idrott

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
För det svenska skolämnet, se Idrott och hälsa.

Idrott kan definieras som kroppsövningar med fysisk aktivitet för att få motion och rekreation. Ofta med tävlan enligt vissa regler. Några exempel på idrotter är handboll, bandy, fotboll och skidsport. Idrottshögskolan definierar idrott som "all fysisk aktivitet genomförd med målet att främja fysisk och psykisk hälsa, rekreation, tävlingsprestation och estetisk upplevelse".

Sport (ett engelskt begrepp hämtat från gammalfranskans desport, som betyder ungefär avkoppling eller nöje) hänvisar till lek och fysisk aktivitet. På svenska används begreppet sport nästan synonymt med idrott. Båda orden behandlar fysisk utövning, ofta i form av tävlingar med fastsatta regler.

Idrott (har fornnordiskt ursprung där «id» betyder verksamhet eller aktivitet, och «drott» betyder kraft, styrka eller uthållighet) hänvisade ursprungligen till alla former av högt ansedda färdigheter, också musik, diktning och kunskap om runskrift, bortsett från de rena kroppsliga prestationerna. Senare tog det kroppsliga elementet och fysiska prestationerna över begreppet.

Sport är ett mer omfattande begrepp än idrott. Den huvudsakliga skillnaden ligger i att idrott lägger störst vikt på utövaren själv, den ega insatsen och kroppskontroll, som i t.ex. friidrott, skididrott, skridskoidrott, boxning, tennis, handboll och fotboll. Sport, däremot, har gärna att hjälpmedel (redskap, framkomstmedel eller djur) som en grundläggande förutsättning. Exempel är segelsport, motorsport og hästsport. Skillnaden mellan idrott och sport blir dock hela tiden mindre och i dagligt tal används begreppen om varandra.

Idrott kan emellertid också innefatta vissa aktiviteter som inte kan kallas sport, då de saknar tävlingsmoment, till exempel motionsidrotter som jogging, stavgång och aerobics. Samtidigt har sport en vidare definition än idrott på så sätt att även icke-fysiska aktiviteter vissa former av spel räknas in i det begreppet.

Skillnaden mellan idrott och sport.

Idrott är en produkt av lek och spel. Lek anses gärna vara en frivillig verksamhet utan fasta regler och utan någon historia. När en lek blir mer formaliserad, dvs får ett regelverk och en historia kan man börja prata om ett spel. Vi skiljer mellan tre olika sorters spel. Färdighetsspel är en form av spel där deltagarnas färdigheter är avgörande för resultatet. Chansspel är spel där tillfälligheter och slumpen bestämmer utgången. Samarbetsspel är spel där deltagarna måste samarbeta inbördes för att nå på förhand formulerade mål.

Idrott är en kombination av alle dessa tre spelformer. De olika spelformernas vikt varierar från idrott till idrott och, inte minst, från situation till situation. Naturligtvis är graden av samarbete större i en lagidrott än i en individuell idrott och naturligtvis är det primärt utövarens färdighet som ska mätas. Dock kan yttre omständigheter göra att slumpen spelar en avgörande roll. Snabba väderomslag i skididrott är ett exempel på detta.

Se även

Externa länkar

Personliga verktyg
På andra språk