Hyreslagen

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Hyreslagen är en lag som reglerar förhållandet mellan den som hyr ut och den hyrande, ibland omnämnd i samband med lägenhetsuthyrning. Hyreslagen ingår i Jordabalken och utgör kapitel 12 av densamma.

Ursprungligen, i 1734 års lag, motsvaras hyreslagen av kapitel 16 i Jordabalken, Om städsel, lego och fardag, samt kapitel 17, Om afrad och afradsdag å landet, och hushyro i staden. Där finns bl a bestämmelser om avtalstid (fardagar), rätt till nedsättning i hyran vid hyresvärdens försummelser, hyresgästens uppförande och uppsägning av hyresavtal.

12 kap JB består av olika regler för lokaler samt för bostadslägenheter. I lagtexten används ordet "lägenhet" för båda typer av objekt, vilket till en början kan vara förvirrande. De mest centrala punkterna i 12 kap JB är följande:

  • Uppsägningstiden för en lokal är 9 månader, och kan även avtalas till en längre tid (även till nackdel för hyresgästen) medan en bostadshyresgäst alltid har rätt till en uppsägningstid på 3 månader.
  • Hyrestiden för en lokal kan vara för en viss bestämd tid, medan detta för en hyresrätt i princip är förbjudet, såtillvida det inte rör sig om andrahandsuthyrning.
  • Lokalhyresgästen, har likt bostadshyresgästen, ett visst besittningsskydd och kan inte kastas ut hur som helst. Lokalhyresgästen kan förvisso få utflytta då hans kontrakt löper ut, eller uppsägningstiden om hyresvärden sagt upp avtalet, men kan - om inte villkoren i 12:57 JB är uppfyllda (om till exempel huset ska rivas och en klausul om detta togs in i avtalet senast 5 år från det att rivningen på börjades, om hyresvärden har behov av lokalen för annan verksamhet eller om hyresvärden vill höja hyran till en fortfarande skälig nivå och hyresgästen ej finner sig i detta) ha rätt till en viss ersättning. Denna ersättning täcker hyresgästens kostnader för flytt och minskad omsättning, hyresgästen har enligt 12:58b alltid rätt till minst en årshyra.
  • En bostadshyresrätt får aldrig ha ett värde enligt 12:65 JB, se Brott mot 12 kap 65 § jordabalken. Det är alltså förbjudet att sälja en hyresrätt för bostadsändmål. Ett hyresavtal för en lokal får ha ett värde och kan överlåtas i samband med att verksamheten överlåts.
  • Bostadshyresgästen får använda sin lägenhet som bytesobjekt för att byta till sig en annan bostad, som inte behöver vara en hyreslägenhet, och även kan finnas utomlands. Däremot får han inte, som framgår ovan, tjäna något på affären, till exempel genom nedsatt pris på ett hus.

Se även

Externa länkar

Personliga verktyg