Hiss

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Aiga elevator.svg
Hiss.

Hiss är ett transportmedel för personer eller varor mellan våningsplan i byggnader. De drivs ofta med stålvajrar (vissa modeller använder gummiband med stålkärnor) och en elmotor som lyfter och sänker hissen. De flesta hissarna har en motvikt som håller emot så att elmotorn inte behöver lyfta så hög vikt, balanseringen skall vara 50/50 med halv last i korgen. Hissar med motvikt är att föredra ur komfort- och energisynpunkt, men ibland går det inte att få plats med en hiss med motvikt. I dessa fastigheter kan det istället gå att få in andra hissmodeller. Alternativen till hissar med motvikt är följande: Motviktlös hissmaskin där linorna (vajrarna) lindas upp på en lintrumma, hydraulhiss där korgen lyfts med hjälp av en hydraulcylinder som står på gropbotten, inliftor hiss där korgen "klättar" på kedjor i schaktet samt till sist skruvhissen där korgen "skruvas" upp och ned med hjälp av en motordriven mutter monterad på korgens tak.

Världens första mekaniska hiss installerades 1857 på 488 Broadway, New York, USA.

Nästan alla hissar är helt vertikala men det finns undantag som t ex Stockholms tunnelbana där det finns några hissar som går parallellt med rulltrapporna och därför går på snedden (ett mellanting mellan hiss och bergbana), denna hissmodell kallas för snedbanehissar. De flesta hissar har en enda korg per hisschakt och dubbla dörrar eller grindar (en ytterdörr per våning och vanligen också en inre dörr som följer med korgen), men det finns även dörrlösa hissar sk. paternosterhissar (uppkallade efter de radband som katoliker använder för bönen Fader vår, pater noster) där sammanlänkade hisskorgar kontinuerligt rör sig längs ett transportband upp genom ett schakt och ner genom ett annat, och där man får hoppa på och av i farten. Det finns också tvåvåningskorgar, för mycket höga byggnader, vilket höjer kapaciteten per schakt mycket kraftigt.


2007-01-01 började Boverkets nya föreskrift (BFS 2006:26 H10) gälla, denna nya föreskrift styr vilka säkerhetshöjande ingrepp som måste utföras på en hiss (se kapitel 2, §1 i BFS 2006:26 H10) vid förändring eller byte av: "hissens Styrsystem", "Apparatskåp", "Hissmaskin", "Vid byte eller förändring av hisskorgens inredning" samt vid "Byte av hela hisskorgen".

Några viktiga delar som skall finnas på hissar efter förändringar enligt ovan är: Tät korgdörr, knappar som kvitterar tryck med både ljud och ljus, våningsvisare som visar våningen och samtidigt akustiskt anger vilken våning hissen är på, nödtelefon, och den del som oftast kostar mycket pengar: fysiskt eller simulerat räddningsutrymme ovan korgtak, samt i hissgropen.

Kraven i denna föreskrift har gjort att ombyggnadskostnaden på befintliga hissar nästan fördubblades över natten mellan -06 och -07.

En vanlig missuppfattning gällande BFS 2006:26 H10 är att alla hissar i Sverige måste kompletteras med korgdörr innan den sista december 2012. Den rätta tolkningen är att hissar som går i fastigheter med övervägande andel arbetslokaler måste kompletteras med korgdörr innan slutet av 2012. Dock gäller kravet på korgdörr alla hissar vid förändringar enligt ovan.

I Sverige finns bland annat hissföretag och hissfabrikat enligt nedan:

Se även

Personliga verktyg