Saxo Grammaticus

Från Rilpedia

(Omdirigerad från Gesta Danorum)
Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Saxo, med tillnamnet Grammaticus, död i början av 1200-talet, var en dansk historiker, författare och sekreterare hos ärkebiskop Absalon av Danmark i Roskilde, samtida med kung Valdemar I Knutsson den store av Danmark. Han kan vara identisk med en i Absalons testamente omnämnd klerk.

Han skrev bland annat en dansk rikshistoria i 16 böcker, Gesta Danorum (Danernas historia, eller Danernas bedrifter), som på latin skildrar Danmarks historia till år 1185 och också innehåller den danska versionen av många myter och sagor, bland annat den tidigaste versionen av Hamlet, Amlet.

Från ett svenskt perspektiv är Saxo Grammaticus historieverk intressant genom att det innehåller det äldsta belägget på att de svenska kungarna företog en eriksgata efter att de blev valda. I samma avsnitt som handlar om tronstriderna i Sverige på 1120-talet bekräftas även den traditionella tolkningen av den äldre Västgötalagens berömda fras "Sveaer egho konung at taka ok sva vraekae". Det framgår tydligt att Saxo uppfattade svear och götar som två skilda folk och att det bara var de förstnämnda som hade formell rätt att välja kung.

Amlet

Berättelsen om Amlet verkar ha uppkommit på 400-talet. Saxos version blev tryckt först 1514. Stoffet omarbetades tämligen fritt till franska 1564 av François de Belleforest, och ingick i dennes samlingsverk Histoires tragique. Det franska verket översattes till engelska 1596. Troligen var det Thomas Kyd (1558-1594) som förde berättelsen till England. Han skrev om berättelsen till ett drama cirka 1589, men detta verk har gått förlorat. Han tillförde berättelsen mycket stoff, som till exempel att fadern gick igen som en vålnad. Kyds drama var förmodligen ett melodram. Shakespeare skrev sedan omkring 1600 det berömda dramat Hamlet, som innehåller dels eget stoff, dels element av Kyds drama. En viktig skillnad mellan Saxos Amlet och Shakespeares Hamlet är även att Ophelia inte nämns vid namn i den förra versionen och har en mycket mer underordnad betydelse.

Litteratur

  • Saxo Grammaticus; Gesta Danorum Översättning Saxo Danmarkskrøniken Genfortalt af helle Stagerup 2000 ISBN 87-11-11382-0

Externa länkar

Personliga verktyg