Galaxhop

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Fil:Galaxy.group.hickson.arp.500pix.jpg
Galaxhopen HGC 87. Den stora spiralgalaxen som ses på tvären, nära bildens mitt, den lilla runda suddiga ellipsgalaxen omedelbart till höger, och spiralgalaxen på snedden i överkanten av bilden, ingår i hopen, medan den lilla spiralgalaxen som kan ses inuti den triangel som bildas av de andra, förmodligen inte gör det utan ligger längre bort.

En galaxhop är en sammanhörande grupp av galaxer. Galaxer ligger inte jämnt utspridda i universum, utan har en tendens att klumpa ihop sig och bilda grupper med ett varierande antal medlemmar - från bara ett fåtal upp till många tusen galaxer. På engelska skiljer man ibland på små hopar (groups) och de större (clusters), och på svenska talar man om rika galaxhopar för den större sorten.

De stora galaxhoparna domineras av elliptiska galaxer, och ofta finns några jättelika cD-galaxer i centrum av hopen.

Galaxhoparna innehåller inte bara galaxer, utan mellan dem finns mängder av gas vars massa överstiger massan av de ingående galaxerena. Gasen är ofta mycket het (10-100 miljoner °C) och en källa för röntgenstrålning. Man tror att sådan gas kan ha ryckts med i samband med kollisioner mellan galaxer i hopen, och därvid upphettats och spridits ut mellan dem. Observationer av hur galaxerna rör sig i förhållande till varandra tyder också på att en stor del av galaxhoparnas massa utgörs av mörk materia som inte kan observeras på annat sätt än genom den inverkan via gravitationen den har på de ingående galaxerna.

Galaxhopar kan ibland fungera som gravitationslinser och förvränga ljuset från bakomliggande och ännu avlägsnare och galaxhopar.

Några exempel på galaxhopar:

Se även

Personliga verktyg