Ekofisk

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Oljeproduktion på norska oljefält 1971-2003. Ekofisk är ljuslila.

Ekofiskfältet är ett norskt olje- och gasfält beläget i den sydligaste delen av den norska sektorn i Nordsjön. Fyndigheterna ligger i ett 200 meter tjockt kalkstenslager 3000 meter under havsbotten. Fältets operatör är ConocoPhillips.

Historia

Fyndigheterna upptäcktes 1969 och produktionen startade år 1971. De ursprungliga reserverna uppgick då till ungefär 575 miljoner ton olja och 300 miljarder kubikmeter naturgas. 1998 återstod ungefär en tredjedel av dessa fyndigheter. 1980 var produktionen som störst och utgjorde då 2/3 av Norges totala olje- och naturgasproduktion. I och med att man tömt kalkstenen på olja och gas har tryckfall uppstått i marken och havsbotten hade år 1998 sjunkit med 7 meter. Detta har medfört att man varit tvungen att bygga om plattformar och lagringstankar. Fram till 1998 hade man investerat 89 miljarder i fältet och samma år gjordes en 16 miljarderssatsning då man bland annat beslutade att installera utrustning för högtrycksinjecering av vatten i kalkstenen för att minska att havsbotten sjunker ytterligare. Oljan vid Ekofisk beräknas räcka till ungefär år 2050.

Alexander Kiellandolyckan

Vid Ekofisk låg plattformen Alexander Kielland som kantrade vid en storm 1980. Vid olyckan omkom 123 människor.

Externa länkar

Troll i interaktivt kart (Norsk version)

Personliga verktyg