Dopfat

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Dopfat är den del av dopfunten där det välsignade vattnet hälls ner inför dopet. Om fatet är av mindre format till omkretsen kallas det för dopskål.

Dopfat/dopskål och dopfunt kan vara tillverkade under helt olika tidsperioder och bokförs i sådana händelser separat i den inventarieförteckning som kyrkvärdar och kyrkoherden är ålagda att gemensamt ansvara för. Just detta gemensamma ansvar för inventarierna är särskilt reglerat i kyrkoordningen och utgör ett av de få områden där kyrkoherden inte har ensamt ansvar. Vid biskopsvisitation och/eller prostvisitation är kontrollen av inventarieförteckningens innehåll ett av de områden som protokollförs.

Se även

Personliga verktyg