Decimaltecken

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Decimaltecken används för att skilja på heltalsdelen och decimaldelen i ett tal. I Sverige (liksom i hela Europa utom Storbritannien [1]) används kommatecken (,) som decimaltecken.

I vissa andra länder (USA, Storbritannien, Australien och ett flertal länder i Asien), används istället punkt (.) eller ibland en halvhög punkt (·), då främst i engelskspråkig litteratur. Den halvhöga punkten är inte att föredra då den lätt kan förväxlas med ett multiplikationstecken.

Exempel

Talet pi avrundas ofta till 3,14.
Pi approximately equals 3.14 (3·14).


Ett decimaltecken ska skrivas tätt intill de siffror det hör:

674,56

inte

674 , 56


Vid decimaltal som är mindre än 1 skrivs ibland inte heltalsnollan ut, istället skrivs endast decimaltecknet följt av decimalsiffrorna. Detta används främst i engelskspråkig litteratur, men rekommenderas inte eftersom missförstånd lätt kan uppstå:

0.56 = .56

Valet av decimaltecken påverkar i sin tur valet av tusentalsavgränsare. En tusentalsavgränsare delar in stora tal i siffergrupper om tre för att öka läsligheten. Länder med decimalpunkt använder oftast komma som tusenseparator, exempelvis 1,000.5 för tusen och en halv. Länder med decimalkomma tusenseparerar vanligen med mellanslag, exempelvis 1 000,5. Dock förekommer även separering med punkt, som i 1.000,5. Bristen på enhetlighet skapar osäkerhet. Det är omöjligt att avgöra om 1,234 är ett tal strax över tusen eller strax över ett utan att veta om kommat är decimaltecken eller tusentalsavgränsare. För tal som 1.234 gäller förstås samma osäkerhet. Siffervärden som flyttas mellan språkområden eller som skrivs ut från en mjukvara inställd för ett främmande språkområde kräver därför en viss detektivinsats för att med säkerhet kunna tolkas rätt.

Fotnoter

  1. Kommatecken används även i hela Sydamerika samt i Grönland, Indonesien, Kamerun, Kanada (fransktalande), Kuba, Panama, Sydafrika (officiellt, punkt ses dock ofta inom affärsvärld och vetenskap) och Vietnam
Personliga verktyg