Decimaltal

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Decimaltal är ett tal som innehåller ett decimaltecken, följt av en eller flera decimaler. Utskrivningen kallas decimalutveckling, och består av ett heltal och en ändlig eller oändlig följd av decimaler som bestämmer ett reellt tal. Till exempel har -7/3 (den oändliga) decimalutvecklingen -2,333333... (med ett oändligt antal treor). Talet 1/8 har två decimalutvecklingar, dels en ändlig (0,125) och dels en oändlig (0,124999999... (med ett oändligt antal nior)).

Periodisk decimalutveckling

Periodisk decimalutveckling är ett sätt att skriva rationell tal med oändligt många decimaler, till exempel 1/3. Periodisk decimalutveckling skrivs genom att att man drar ett streck ovanför sifforna som upprepas, en annan variant är att man sätter prickar ovanför.

Nåra exempel är:


\begin{align}
\frac{1}{3} &= 0{,}\overline{3} = 0{,}\dot{3} \\
\frac{1}{6} &= 0{,}1\overline{6} \\
\frac{1}{7} &= 0{,}\overline{142857}
\end{align}

Eftersom periodisk decimalutveckling inte kan skrivas på detta sätt på datorer med ASCII-tecken kan till exempel 0{,}\overline{3} skrivas 0,,3 och 1{,}8\overline{12} skrivas 1,8,12.

Om β är antalet siffror i talsystemet som används (vanligtvis 10 om inte annat uppges) kan ett rationellt tal skrivas om till formen \pm\frac{\gamma}{\beta^{a}(\beta^{b} - 1)} ifall talet har en period, b kan inte vara 0.

Till exempel 10{,}155\overline{76} = \frac{1005421}{99000}.

Irrationella tal, som till exempel \sqrt{2}, π & e, kan inte skrivas i periodisk form eftersom de har oändligt många decimalar som inte upprepas.

Se även

Personliga verktyg