Databas

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

En databas (tidigare databank) är en samling information som är organiserad på ett sådant sätt att det är lätt att söka efter och hämta enskilda bitar information, samt ofta även att ändra informationen. Ordet databas kan beteckna informationen som finns lagrad, eller den programvara (databashanterare) som förstår att tolka den ofta mycket komplexa datastrukturen som lagras på hårddisken. Databaser nås via ett s.k. gränssnitt. De vanligaste databasgränssnitten idag är Microsofts ODBC och Sun Microsystems JDBC[källa behövs].

Innehåll

Historia

När datorer började användas inom affärsvärlden på 1960-talet blev det viktigt att kunna spara data på ett säkert sätt. De första databaserna var hierarkiska där data var lagrad i en trädstruktur som gjorde den snabb att hitta men svår att manipulera. En av de mest framgångsrika hierarkiska databaserna är IBM:s IMS som utvecklades för användning i Apolloprogrammet.

Databastyper

Relationsdatabas

Huvudartikel: relationsdatabas

Den moderna relationsdatabasen uppfanns av Edgar Codd 1970. En relationsdatabas består vanligtvis av en databas med flera tabeller, även kallade relationer. Informationen sparas i rader i tabellerna. Idag kan data av en mängd olika typer sparas, inte bara text och numeriska data utan också bilder, ljud och video.

Idag är alla de stora DBMS/databaserna, IBM:s DB2, Oracles Oracle, Microsofts SQL Server och svenska MySQL relationsdatabaser som använder dataspråket SQL - Structured Query Language - för att definiera och söka data.

Internets och World Wide Webs starka frammarsch på 1990-talet gjorde det möjligt att komma åt data i relationsdatabaser på webben via s.k. dataspråk som PHP och Sun Microsystems JSP.

Objektorienterad databas

På 1990-talet blev objektorienterade och XML-databaser populära, men de har ännu inte lyckats etablera sig.

Se även

Personliga verktyg