Blindhet

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Uppslagsordet Blind transporterar hit. För andra betydelser, se Blind (olika betydelser).


Blindhet
Klassifikation och externa resurser
"Den blinda flickan" (1856), en målning av John Everett Millais
"Den blinda flickan" (1856), en målning av John Everett Millais
ICD-10 H54.0

, H54.1

, H54.4

ICD-9 369

Blindhet är ett synfel som innebär total avsaknad av syn. Framför allt från 1800-talet och framåt har man försökt förbättra de blindas situation i samhället, med till exempel punktskrift, vita käppar och ledarhundar.

Innehåll

Definition

WHO definierar blindhet som oförmåga att se. [1] Blindhet är en grav form av synnedsättning som enligt ICD-10 delas upp enligt följande:

Synnedsättning Gränsvärde Alternativt gränsvärde
Dålig syn synskärpa mellan 0,05 och 0,333 synfältsnedsättning till < 20 grader*
Blindhet synskärpa < 0,05 synfältsnedsättning till < 10 grader*
Total blindhet 0 i synskärpa oförmåga att uppfatta ljus
*) På det bästa ögat under optimala förhållanden

Enligt WHO's statistik för 2002 så är 37 miljoner människor i värden blinda och ytterligare 124 miljoner har dålig syn.

Orsaker

De vanligaste orsakerna enligt WHO är:

Orsak till blindhet procentuell andel av nu blinda med åkomman
Katarakt/Grå starr 47,8 %
Glaukom/Grön starr 12,3 %
Åldersrealterad degeneration av gula fläcken 8,7 %
Opacitetsförändringar av hornhinnan 5,1 %
Diabetesretinopati 4,8 %
Barnsjukdomar som Vitamin A-brist 3,9 %
Trakom (infektionssjukdom som orsakas av bl.a. klamydia) 3,6 %
Flodblindhet orsakad av infektion med parasiten Onchorcerca volvolus 0,8 %
Övriga orsaker 13,0 %

Enligt uppskattningar från WHO så är 75 % av all blindhet möjlig att förhindra, däremot är enbart hälften av all blindhet hos barn möjlig att förhindra. [2]

Behandling

Hjälpmedel

Vägskylt som varnar trafikanter för att personer med nedsatt syn kan befinna sig i området.

Blindhet räknas som ett funktionshinder. Det kan vara svårt att ta till sig skriven information och att orientera. Blinda har rätt till hjälpenligt LSS - Lag om rätt till service till vissa funktionshindrade.

Ledarhund

Huvudartikel: Ledarhund

Ledarhund, tidigare ofta blindhund, är en benämning på hundar som används för att leda människor med synfel. I Sverige finns (2006) cirka 350 ledarhundar. De vanligaste raserna är labrador och schäfer.

Vit käpp

Den äldsta formen av hjälpmedel för blinda är käppen. Den har använts i åtminstone 1000 år. Den vita käppen uppstod under första världskriget då franska soldater började använda vita käppar. Under 1930-talet så introducerades den i Sverige Den vita käppen blev så småningom en symbol för blindhet över hela världen och återfinns bland annat på Synskadades Riksförbunds logotyp. Käpptekniken med pendelrörelser för att känna sig fram med som känselspröt utarbetades av den amerikanske blindskoleläraren R. Hoover och kom till Sverige 1953. Det vanligaste materialet för käpparna är aluminium.

Punktskrift och talböcker

Huvudartikel: Punktskrift
Klocka med punktskift som kan läsas av blinda med fingertopparna.

Punktskriften framtogs 1824 av en då 15-årig fransk pojke vid namn Louis Braille. Synskadade barn lär sig att läsa punktskrift i skolan. Deras lärare har möjlighet att få utbildning vid Specialpedagogiska institutet. Syncentralerna i landet har ansvaret för att lära vuxna synskadade punktskrift, men det finns även andra som erbjuder kurser. Talboks- & punktskriftsbiblioteket, TPB, ansvarar för utlåning och försäljning av punktskriftsböker. [3]

Andra hjälpmedel

Sporter för blinda

Vissa sporter har skapats eller anpassats för att passa blinda och personer med synnedsättning goalball, cricket och golf är några exempel. Det finns en internationell organisation för sport för blinda, Internationella blindsportfedrationen, IBSA. Personer med synnedsättning har tävlat i Paralympics sedan 1976.

Ordet Blind som metafor

Ordet Blind används som metafor i betydelsen att någon inte uppmärksammat något. Exempel: - Jag måste ha varit blind som inte insåg hans onda avsikter.

Kända blinda personer

Se även

  • Nattblindhet - Svårigheter att se vid ljussvaga förhållanden, kan vara ett tecken på vitamin A-brist.
  • Färgblindhet - oförmågan att skilja mellan exempelvis färgerna grönt och blått.
  • Snöblindhet - Uppstår till följd av att ögat utsätts för överdriven ljusexponering, förekommer till exempel vid bergsbestigning.
  • Blindbock - Lek där en person får en ögonbindel och som därefter ska hitta de andra

Referenser och länkar

  1. http://www.who.int/topics/blindness/en/
  2. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs282/en/
  3. http://www.srfriks.org/tillganglig/punktskriftsutbildning.htm
  4. http://www.time.com/time/covers/0,16641,20010618,00.html
Personliga verktyg